Тапаніміка Абрубскага краю

 Abrub 00

 

Якія каларытныя і незвычайныя назвы захоўвае наша Абрубская старонка!  У гэтых назвах – імёны людзей, якія некалі жылі тут і падзеі, якія часам адбываліся. Як трапна і жартаўліва пазначаюць вяскоўцы тую ці іншую мясціну!

Abrub 1 Абруб – назва вёскі ўтворана ад тэрміна “абруб”, які азначае астатак зямлі, што застаўся пасля выдзялення надзелаў з агульнага зямельнага ўладання.

Альховік – мясціна за Абрубам у бок Баранаў, дзе расце многа альхі.

Анікееў луг – прыналежыў Анікею Атопкіну. в.Ластавічы

Аселіца – месца, дзе касілі траву ў Яркоўскім лесе. в.Ластавічы

Астафеева груша – назва ўтворана ад імя ўладальніка грушы. в.Ластавічы

Аўсціфеева сажалка – назва ўтворана ад імя пражываючага побач гаспадара. в.Ластавічы

Аўдосін луг – месца, дзе калісьці жыла Аўдося.

Болесева гара – (стол Напалеона) назва ўтворана ад імя пражываючага побач Болеся. в.Ластавічы

Братанькіна амшарка (Саўкіна абалонь) – назва нізкага заліўнога лугу каля ракі, утворана ад імя ўладальніка або пражываючага побач. в.Ластавічы

Брыгадны двор – былы маёнтак Язэпа Корсака (засталіся рэшткі сада корсакаўскага) в.Ластавічы

Быхалава, Ляды, Буды – мясціны дзе карчавалі лес для далейшага выкарыстання зямлі. в.Ластавічы

Варькін мост – назва ўтворана ад імя ўладальніка або пражываючага побач. в.Ластавічы

Васькін асіннік – урочышча па абедзве боку ракі, зарсшае арэшнікам і асіннікам. Назва ўтворана ад імя ўладальніка або пражываючага побач. в.Ластавічы

Войтаўка – месца каля Шыпоў, кустарнікі, дзе водзяцца ваўкі, ...і можна пачуць па начах іх выццё. в. Абруб

Вшывая грыўка – ? ... в.Ластавічы

Глашчын камень – месца каля Ластавіч, на якім жанчына Глаша сустракалася з мужчынамі. в.Ластавічы

Глухая рэчка – ..... ? в.Ластавічы

Дворны сад – колішняя пастаянная сядзіба Язэпа Драздовіча на беразе Ластавіцкага возера з боку Абруба. в.Ластавічы

ДзеПчолыЖылі – мясціна за Ластавічамі ў бок Мацясоў, дзе быў хутар сям’і Пчолкаў. в.Ластавічы

Дзегцяры – колішняя вёска, у аснове яе назвы – тэрмін – “дзягцяр” – смалакур. У тапаніміі чацей за ўсё назва паходзіць ад прозвішча. Вёска была за Абрубам у бок Шыпоў. в. Абруб

Дубы – месца паміж Шыпамі і Крулеўшчынай, дзе некалі была дубовая рошча. Пасля праведзенай меліярацыі дубы амаль усе знішчаны, але назва засталася. в. Абруб

За агрэгатам – месца, дзе мялі лён. в.Ластавічы

Еўграфава сажалка – назва ўтворана ад імя ўладальніка сжалкі Еўграфа. в.Ластавічы

Ёлачка – месца паміж Абрубам і Баранамі, дзе некалі расла адзінокая ёлка. в. Абруб

Abrub 22 Кавалі (веска, Глыбоцкі раён) – назва паходзіць ад слова “каваль” ці ад прозвішча Каваль, Кавалеў, Кавалевіч. ...сяло даўней меньшае было. Месца гэта кавалямі славілася. Кавалямі і празвалі. 

Кавальская гара – самая вышэйшая кропка Глыбоцкага раёна завецца так, бо знаходзіцца каля вёскі Кавалі.   в. АбрубKavalskaya gara

Казу′ты – месца паміж “дарогі напрамую” з Шыпоў на Крулеўшчыну, заросшае кустарнікамі, дзе вельмі часта можна ўбачыць дзікіх коз. ... назва пайшла ад слова “каза”, ад таго, што козы ходзяць.

Калыма′ – за Мацясоўскім лесам, які за вёскай Мацясы, знаходзіцца поле, да якога нават на тэхніцы цяжка дабірацца, ...як да той Калымы. Таму на гэтым полі сеюць толькі травы і пасвяць скаціну. У нейкія гады гэтыя землі аддавалі “Азярцам”, таму што ім апрацоўваць гэтую “Калыму” зручней, чым “Каралям”.

Камароўка – балоцістае месца за Абрубам у бок Ластавіч, Мацясоў, дзе заўсёды вельмі многа камароў. У цёплыя дні туды нават жывёлу пасвіць не ганяюць...

Конская зыгарадка – мясціна ў бок Чачалёў, дзе пасвілі коней.  в. Абруб

Круч’я – мясціна, дзе рака Пескаватка вымыла берагі, на берагах растуць пакручаныя вольхі (за агародамі Савасцея Нікіціна). в.Ластавічы

Крутушка — схіл гары да возера. в.Ластавічы

 Крыніцы Саламанідзіна, Тацюхіна – назва ўтворана ад імя пражываючага побач гаспадара. в. Ластавічы

Abrub 4 Ластавічы – 1) назва паходзіць ад асновы “ласт” – застаронак, пласт снапоў. 2) назва вёскі пайшла ад таго, што на беразе возера жылі ластаўкі-берагавушкі. 

Abrub 5 Лаўрынаўка – Назва паходзіць ад прозвішча Лаўрыновіч, або імя Лаўрын. У вёсцы Лаўрынаўка жыў некалі Лаўрынецкі. Ад яго прозвішча і назва вёскі пайшла...

Макар–Палікар – дарога на Шыпы, у начале вуліцы жыў Макар, у канцы – Палікар...

Мацясы – назва вёскі пайшла ад імя Мацяс. Недалёка ад вёскі жыў млынар Мацяс. Нават зараз камні ад яго млына знаходзяцца на полі.

Мацясоўскі бор – сасонік, знаходзіцца перад вёскай Мацясы.

Мацясоўскі лес – знаходзіцца за вёскай Мацясы.

Маяк — таку назву мела ўзвышша на якой стаіць геадэзічны знак (Кавальская гара)

Abrub 6 Прыстань Петухова, Русацкая, Дзетдомаўская, Панская – назвы такіх кладак-прыстаней утвораны ад імя пражываючага побач з возерам гаспадара. в.Ластавічы

Пракоф’еў сад – назва ўтворана ад імя ўладальніка саду. в.Ластавічы.

 

 

 

 

 

Abrub 7 Abrub 8 Русакі – знікшая вёска, ... тут людзі наезныя. З Расіі яшчэ пры Пятры І панаехалі. У Ластавічах і царква іх. Заўсёды гавораць тут толькі па-руску. Дык і назвалі гэта месца Русакамі.

Самсонава сажалка – назва ўтворана ад імя пражываючага побач Самсона. в. Ластавічы

Сіўкіна амшарка —  балота, заросшае хмяхняком, дзе пасвілі кароў. в.Ластавічы

Трафімовіцкая выгарка – – назва ўтворана ад пражываючага побач гаспадара Трафіма. в. Ластавічы

 

  

Abrub 9Фесцівальны лес – месца ля вёскі Лаўрынаўка, дзе ў савецкія часы звычайна працаўнікі суседніх калгасаў, гараджане збіраліся на святы – маёўкі, дажынкі. в. Ластавічы

Філарэтава кузня– назва ўтворана ад імя ўладальніка кузні. в.Ластавічы

Цагельня – месца ля Ластавіч, дзе пасля вайны выраблялі цэглу. в.Ластавічы

Целяшоўка – мясціна каля лесу дзе жыў Целяш, заросшы кустарнікамі луг у бок вёскі Мацясы па дарозе на Ластавічы, паварот налева перад Лаўрынаўкай. в.Ластавічы

Чырвоная гара – знаходзіцца за Ластавічамі. Назва пайшла ад колеру гліны, якой вельмі многа на гэтай гары. в.Ластавічы

Чорная ніва – мясціна ў лесе ў бок Бацілоўшчыны, дзе расце многа чоронай альхі.

Шляпаўня – будынак дзе захоўвалі снапы, мялі лён, на зіму ставілі брыкі, некалі быў склад мінеральных ўгнаенняў. в.Ластавічы

Abrub 10 Шыпы – назва вёскі, хутчэй за ўсё, пайшла ад прозвішча Шып.

Шыпіца – мясціна ля вёскі Кавалі. Назвалі так з-за пяску, якога там вельмі многа. Могілкі на Шыпіцы... Пясок перасыпаецца і шыпіць, шуршыць... Існуе і другое меркаванне: Так называлі таму , што лес на ўзорку бы шыпеў (лес той ужо вырублены), 

Яднё′ва – частка лесу каля Целяшоўкі в.Ластавічы

Яркоўскі лес – назва ўтворана ад імя ўладальніка або пражываючага побач. в.Ластавічы

Ялцэвіч – мясціна, колішні хутар на якім жыў Ялцэвіч.

Ягорава дубіца – выдзеўбленая з бярвення лодка на возеры Ластавіцкім, ніколі не прывязвалася. Уладальнікам лодкі быў Ягор. в.Ластавічы

 

Узгаданая тапаніміка адносіцца да зямель, якія належаць УП “Каралі”.        

Запісана бібліятэкарам Абрубскай сельскай бібліятэкі-клуба  М.В.Шчарбіцкім
са слоў М.М.Піскуновіча, агранома гаспадаркі “Каралі”, П.С.Нікіціна, жыхара  в.Ластавічы

                

Пошук па сайту

Версия для слабовидящих

sm

kulturaby

2023 god miru

01

glub rik

02

nlbby1

vlib

vggazetaby

afgan

uni

vit

Vitebskie vesti

pomogut.by

qr

 

Счетчик посещений

Сёння 2

Учора 47

За тыдзень 478

За месяц 1957

Усяго 97966

Перыяд:

2018-01-01 - 2023-03-26

Зарэгістравалася: 236