Навінкі кніжнага фонду. Мастацкая беларуская літаратура (лістапад 2016 г.)

bel mast litНавінкі  кніжнага фонду. Мастацкая беларуская літаратура (лістапад 2016 г.)Адамович, А. Война под крышами / А. Адамович. – Мн.: Маст. лит., 2015. – 238 с. (Ф8, Ф17, Ф33, Ф46, Аб).

Ад сентыменталізму да рэалізму: зборнік твораў пісьменнікаў 2-й паловы XIX стагоддзя. Мн.: Маст. літ., 2015. – 150 с. – (Школьная бібліятэка). (Ф1,Ф2, Ф27,Ф30,Ф43).

Ад шчырага сэрца: падарунак любай маме/ Уклад. А. Бадак. – Мінск: Маст. літ., 2016. – 255 с.(Ф3, Ф6, Ф13, Ф27, Ф30, Ф33, Ф35, Ф36, Ф59, Аб).

Антонович, С.В. Ушедшие в бессмертие: документальные очерки и  повесть/ С.В. Антонович. – Мн.: Маст. лит., 2015. – 598 с. (Ф3, Ф59, Аб).

Афяроўскі, А.Р. Александрына: раман / А. Р. Афяроўскі. – Мн.: Маст. літ., 2015. – 383 с. (Аб, Ф3, Ф5, Ф6, Ф13, Ф27, Ф30, Ф33, Ф36, Ф44).

Былы танец: аповесць. Апавяданні. Навелы. – Мн.: Маст. літ., 2016. – 351 с. – (Маладзік). (Ф3, Ф13, Ф27, Ф36, Аб).

Бядуля, З. Апавяданні. Аповесці / З. Бядуля. Аповесці /Я. Маўр/ Навук. рэд. С.А. Гаранін. – Мн. :Маст. літ., 2016. – 830 с. – (Залатая калекцыя беларускай літаратуры. Т.11) (Аб, Ф3, Ф6, Ф13, Ф27, Ф30, Ф33, Ф36, Ф43, Ф44, Ф46, Ф56, Ф59).

Владимир Мулявин. «Сэрцам і думамі…»: воспоминания, интервью, исследования / Ред. –сост. Л. Крушинская. – Минск: Маст. літ., 2015. –615с. : ил.  (Ф33, Ф27).

Гарэцкі, М.І. Творы / М.І. Гарэцкі. – Мн.: Маст. літ., 2016. – 932 с. – (Залатая калекцыя беларускай літаратуры. Т.12) (Аб, Ф3, Ф6, Ф27, Ф30, Ф33, Ф36, Ф44, Ф46, Ф56, Ф59, Ф13, Ф43).

Дашкевич, Т.Н. Денежный мешок / Т.Н. Дашкевич. – Мн.: Изд. Дмитрия Харченко, 2014. – 32 с.: ил. (Ф5, Ф8, Ф17, Ф23, Ф59).

Дзеці пра вайну: малююць і пішуць / Уклад. Д. Пятровіча і В. Шніпа. – Мн.: Маст. літ, 2015. – 160 с.: іл. (Ф2, Ф59, Ф1).

Дзецям о бабушке.  – Мн.: Белорусская Православная Церковь, 2015. – 63 с.: ил. (Ф8, Ф23, Ф25, Ф33, Ф43).

Дзецям о папе. – 3-е изд. – Мн.: Белорусская Православная Церковь, 2015. – 63 с.: ил. (Ф1, Ф2).

Дзятлаў, А.М. Памылка старога глушца / А. Дзятлаў. – Мінск: Маст. літ., 2014. – 302 с.: іл.  (Аб, Ф3, Ф23).

Ева ў пошуках Адама: аповесці, апавяданні / Уклад. В. Шніп. – Мн.: Маст.літ., 2016. – 352 с.: іл. – (Вера. Надзея. Любоў.) (Ф3,Ф33, Ф36, Ф59, Аб).

Зэкаў, А.М. Белае сонца бяроз: выбраныя творы / А.М. Зэкаў. – Мн.:  Беларуская Энцыклапедыя імя П.Броўкі, 2016. – 176 с. – (Сучасная беларуская паэзія) (Аб, Ф3).

Зэкаў, А.М. Вінегрэт пад фуршэт / А.М. Зэкаў. – Мн.: Маст. літ., 2015. – 319 с. (Аб, Ф3, Ф13, Ф36, Ф59).

Зэкаў, А.М. Замарожаныя пачуцці: літаратурныя пародыі. Сяброўскія шаржы / А. М. Зэкаў. – Мн.: .: Беларуская Энцыклапедыя імя П.Броўкі, 2015. – 120 с.: іл. – (Сучасная беларуская паэзія) (Аб, Ф3, Ф13, Ф36, Ф44).

Зямля пад белымі крыламі: зборнік твораў. – Мінск: Маст. літ., 2016. – 270 с. (Школьная бібліятэка). ( Ф1,Ф2).

Караткевіч, У.С. Збор твораў: у 25-і т. Т.13. Публіцыстыка. З жыццяпісу. Адказы на пытанні. Эсэ-партрэты.Эсэ-артыкулы. Эсэ-фельетоны. 1957-1982 / У.С. Караткевіч. – Мн.: Маст. літ., 2016. – 494 с. (Ф.3, Аб.).

Караткевіч, У.С. Збор твораў: у 25-і т. Т.12. Публіцыстыка. Эсэ-нарысы 1952-1982/ У.С. Караткевіч. – Мн.: Маст. літ., 2016. – 782 с. (Ф.3, Аб.).

Караткевіч, У.С. Збор твораў: у 25-і т. Т.11. П`есы/ У.С. Караткевіч. – Мн.: Маст. літ., 2015. – 542 с. (Ф.3, Аб.).

Крапіва, К. На вастрыі: п`есы. Апавяданні. Вершы і байкі / К. Крапіва. – Мн.: Маст. літ, 2016. – 384 с. (Ф3, Ф36, Аб).

Краснова-Гусаченко, Т.И. Жизнь – моя молитва: избранные произведения / Т.И. Краснова-Гусаченко. – Мн.: .: Беларуская Энцыклапедыя імя П.Броўкі, 2016. – 200 с. – (Современная белорусская проза). (Ф3, Ф30,АБ).

Ліпскм, У.С. Над Аўцюкамі тармазні: вясёлыя гісторыі / У.С. Ліпскі. – Мн.: Маст. літ., 2015. – 322 с.: іл. (Аб, Ф3, Ф13, Ф33, Ф59).

Маўр, Я. Бунт звяроў / Я. Маўр. – Мн.: Маст. літ., 2016. – 247 с.: іл. – (Бібліятэка выбраных твораў. (Ф2,Ф13,Ф27, Ф56,Ф1).

Мой дзень пачынаецца: проза і паэзія маладых / Уклад. В. Шніп. – Мн.: Маст. літ., 2015. – 367 с. (Ф44, Ф46, Ф56, Ф59, Аб).

Моряков, Л.В. Криминальные рассказы о любви / Л.В. Моряков. – Мн.: Маст.лит., 2014. – 352 с. (Ф3, Ф30, Аб).

Навуменка, І.Я. Збор твораў: у 10 т. Т.7. Капитан. Степь уходит в разведку: аповесць. Летуценнік. Асеннія мелодыі: раманы / І. Я. Навуменка. – Мн.: Маст. літ., 2016. – 654 с. (Ф1)

Навуменка, І.Я. Збор твораў: у 10 т. Т.6. Сорак трэці. Смутак белых начэй: раманы / І. Я. Навуменка. – Мн.: Маст. літ., 2015. – 797 с. (Ф1)

Навуменка, І.Я. Збор твораў: у 10 т. Т.5. Сасна пры дарозе. Вецер у соснах: раманы / І. Я. Навуменка. – Мн.: Маст. літ., 2015. – 878 с. (Ф1)

Нічыпаровіч, Д.І. Пушчанскія акварэлі/ Д.І. Нічыпаровіч. – Мінск: Маст. літ., 2014. – 150 с. (Ф3, Аб).

Пад зоркай кахання: аповесці, апавяданні / Уклад. В. Шніп. – Мн.: Маст. літ., 2015. – 406 с. – (Вера. Надзея. Любоў.) (Аб,ьФ3, Ф13, Ф33, Ф59).

Пазнякоў, М.П. Спявае жыта: вершы, апавяданні, абразкі, эсэ/ М. П. Пазнякоў. – Мн.: Маст.літ, 2014. – 270 с.: іл. (Аб, Ф3, Ф27, Ф35, Ф44).

Першае каханне: апавяданні і аповесці / Уклад. А. Спрынчан. – Мн.: Маст. літ., 2016. – 480 с. – (Пазакласнае чытанне) (Ф1,Ф2,Ф13,Ф27,Ф30,Ф33,Ф36,Ф43,Ф46,Ф59).

Повязь: апавяданні, навелы. – Мн.: Маст. літ., 2015. – 398 с. (Ф3, Ф13, Ф27, Ф44, Аб).

Поликанина, В. Под небом нераздельным: поэзия, проза, переводы / В. Поликанина. – Мн.: Маст. лит., 2016. – 254 с. (Ф49, Аб, Ф3, Ф23, Ф46).

Попова, Е.Г. Три дамы в поисках любви и смерти/ Е.Г. Попова. – Минск: Маст. літ., 2014. – 366 с. ( Ф3, Ф13, Ф30, Ф36, Аб).

Прозар, М.П. Восень у Вільнюсе/ М.П. Прохар. – Мінск: Маст. літ., 2014. – 318 с. (Аб, Ф3).

Пятровіч, Б. Анёлы: аповесці, апавяданні, эсэ / Б. Пятровіч. – Мн.: Маст. літ., 2015. – 190 с.: іл. (Ф33, Аб, Ф3, Ф13, Ф59).

Сороко, В.І. І от тюрмы не зарекайся: ісповеді бывшіх сотрудніков/ В.І. Сороко. – Мн.: Медисонт, 2016. – 264 с. – (Аб, Ф3, Ф13, Ф36.)

Раяль з адламаным вечкам / Уклад. А. Спрынчан. – Мн.: Маст. літ., 2016. – 526 с. – (Бібліятэка выбраных твораў). (Ф1, Ф59).

Рублевская, Л. И. Рыцари и дамы Беларуси. Кн. 2: исторические очерки / Л.И. Рублевская. – Мн.: Маст. лит., 2016. – 254 с. (Ф3, Ф59, Аб).

Рублеўскі, С. Мамін шэпт пад абразамі: эсэ, мініяцюры, пісьмы/ С. Рублеўскі. – Віцебск: Віцебская абласная друкарня, 2016. – 240 с. – (Аб, Ф3, Ф36, Ф59.)Трахименок, С.

Сена на асфальце: апавяданні / Уклад. А. Спрынчан. – Мн.: Маст літ., 2016. – 518 с. – (Б-ка выбрагых твораў). (Ф3,Ф13,Ф27,Ф30,Ф33,Ф35,Ф36,Ф43,Ф59, Аб).

Трахименок, С. Тунгусский болид: мистический роман/ С. Трахименок. – Мн: Маст. літ., 2014. – 350 с. (Аб, Ф3, Ф33, Ф43, Ф59).

Шніп, В.А. Заўтра была адліга: дзённікавы раман паэта / В.А. Шніп. – Мн.: Маст. літ., 2015. – 341 с. (Ф3, Ф46, Аб).

Шталенкова, К. Адваротны бок люстра: прыгодніцка-фантастычны раман / К. Шталенкова. – Мн.: Маст. літ., 2016. – 382 с. (Ф3, Ф13, Ф27,Ф30,Ф35,Ф43,Ф46, Ф50, Ф59, Аб).

Шыцік, У.М. Сляды вядуць на зямлю / У.М. Шыцік. – Мн.: Маст. літ., 2015. – 256 с. (Ф13, Ф27, Ф30, Ф33, Ф36, Ф43, Ф44, Ф56, Ф59, Аб).

Язэп Драздовіч. Праз церні да зорак: успаміны, артыкулы, прысвячэнні, мастацкія творы / Уклад. М. Казлоўскага. – Мінск: Маст. літ., 2014. – 543.: іл.(Ф13, Аб, Ф3, Ф44, Ф59).

language:BE'>        Детям о труде/ Сост. И.А. Старостина. – 4 –е изд. – Мн.: Белорусская Православная Церковь, 2015. – 63 с.: ил. – (Ф23, Ф30, Ф36.)

        Каплан, В.М. Десантники “Сил спасения” / В.М. Каплан. – Москва: Символик, 2015. – 272 с.: ил. – (Дорога к дому). (Ф1, Ф2, Ф27, Ф59.)

       Орлова, У.В. Через терни к... дому! / У.В. Орлова. – М.: Символик, 2014. – 256 с.: ил. – (Дорога к дому). (Ф1, Ф2, Ф36).

        Худошин, А. Светочи русского благочестия: рассказы для детей и юношества/ А. Худошин. – М.: Терирем, 2013. – 320 с.: ил. (Ф6, Ф19.)

Пошук па сайту

Версия для слабовидящих
 • Краязнаўства
 • Відэагалерэя
 • Выставачная дзейнасць
 • Дударскі рэй
 • Карта сайта
 • Мерапрыемствы
 • Выставачная дзейнасць бібліятэк
 • Пра ўсё на свеце
 • Літаратурная старонка
 • Глыбоцкі Дом рамёстваў.

  sm

  kulturaby

  GOD 2022 jpg

  sm full

  glub rik

  sb kk

  dps 2020

  nlbby1

  vlib

  vggazetaby

  afgan

  2018 03 26 00987

  gogul

  webland

  uni

  vit

  Vitebskie vesti

   

  Счетчик посещений

  Сёння 18

  Учора 41

  За тыдзень 18

  За месяц 734

  Усяго 69865

  Перыяд:

  2018-01-01 - 2022-01-17

  Зарэгістравалася: 220