Навінкі беларускай літаратуры ІІ паўгоддзя 2017 года

bel mast lit

 1. Андзілеўка, Л.Ф. Ключ у боціку (З жыцця маленькіх чалавекаў): чытанка для дзяцей і дарослых/ Л. Ф. Андзілеўка. – Мн.: Кнігазбор, 2017. – 48 с.- (ЦБ, Ф1, Ф2, Ф3, Ф13, Ф17, Ф23, Ф25, Ф27, Ф30, Ф33, Ф35, Ф36, Ф43, Ф44, Ф46, Ф49, Ф50, Ф56, Ф59).
 2. Башлакоў, М.З. Далеч вячэрняя: вершы, паэмы, араторыя/ М.З. Башлакоў. – Мн.: Нар. асвета, 2017. – 518 с.: іл.- ( ЦБ).
 3. Боборика, М.М. Витебский витраж: поэтический сборник/ М.М. Боборико. – Мн.: Медисонт, 2017. – 168 с.: ил.- (ЦБ, Ф3,Ф27).
 4. Брыль, Я. Яшчэ раз пра вечнае: аповесці. Апавяданні. Мініяцюры і запісы/ Я. Брыль. – Мн.: Маст. літ., 2017. – 380 с.: іл.- (ЦБ, Ф1,Ф3)
 5. Быкаў, В. Альпійская балада. Пакахай мяне, салдацік / В. Быкаў. – Мн.: Попурри, 2015. – 304 с. – (ф.1)
 6. Бялявіна, В.М. Хлеб надзённы беларускай вёскі / В.М. Бялявина. – Мн.: Беларусь, 2016. – 311.: іл.- (ЦБ, Ф3).
 7. Володин, В. Чернобыль. Обитель зла / В. Володин. – Мн.: Харвест, 2015. – 320 с.- (ЦБ)
 8. Володин, В. Чернобыль. Темная зона/ В. Володин. – Мн.: Харвест, 2015. – 320 с. – (ЦБ)
 9. Дзвіна. Віцебшчына літаратурная. Вып. 6: альманах. – Мн.: Чатыры чвэрці, 2017. – 544 с. - (Саюз пісьменнікаў Беларусі. Віцебскае абласное аддзяленне).- (ЦБ, Ф3, Ф13, Ф33, Ф36, Ф59).
 10. Дубоўка, Ул. Творы/ Ул. Дубоўка, Ул. Жылка, Яз. Пушча. – Мн.: Маст. літ., 2016. – 726 с.- (ЦБ, Ф3,Ф6,Ф13,Ф27, Ф30,Ф33,Ф36,Ф43,Ф44,Ф46,Ф56,Ф59)
 11. Жабко, Я.Г. Машеньки семейка: сказки (СD)  – Мн.: Бел. энц. імя Петруся Броўкі, 2016. – 80 с.: ил. (ф1)
 12. Зінкевіч, Г.Б. Пяшчота позніх хрызантэм: вершы/ Г.Б. Зінкевіч. – Мн.: Коларград, 2017. – 92 с.- (ЦБ, КХ, Ф3, Ф30, Ф33, Ф36, Ф59).
 13. Ильинский, Н.И. Путь во времени: роман/ Н.И. Ильинский. – Мн.: Беларусь, 2017. – 431 с.- (ЦБ,Ф3, Ф5, Ф13, Ф17, Ф19, Ф23, Ф26, Ф27, Ф30, Ф33, Ф35, Ф36, Ф43,Ф44, Ф46, Ф49, Ф50, Ф56, Ф59).
 14. Караткевіч, У.С. Збор твораў: у 25 т. Т.13. Публіцыстыка. З жыццяпісу. Адказы на пытанні. Эсэ-партрэты. Эсэ-артыкулы. Эсэ-фельетоны. 1957-1982/ У.С. Караткевіч. – Мн.: Маст. літ., 2016. – 494.- (Ф33, Ф27)
 15. Караткевіч, У.С. Збор твораў: у 25 т. Т.12. Публіцыстыка. Эсэ-нарысы. 1952-1982/ У.С. Караткевіч. – Мн.: Маст. літ., 2016. – 782.- (Ф33, Ф27)
 16. Караткевіч, У.С. Збор твораў: у 25 т. Т.11. П’есы. / У.С. Караткевіч. – Мн.: Маст. літ., 2015. – 542. (Ф33, Ф27)
 17. Колас, Я. Залаты прамень/ Я. Колас. – Мн.: Маст. літ., 2016. – 190 с.: іл.-(Ф3,Ф33, ЦБ)
 18. Колас, Я. Новая зямля: (аўдыякніга). – Мн.: Вышэйшая школа, 2017. – 1 СD/DVD дыск.(ЦБ.ф1,ф2,ф3,ф30)
 19. Котляров, Г.И. Христья-безбожница: проза/ Г.И. Котляров. – Мн.: СУГАРТ, 2017. – 176 с. – (ЦБ,ф.3)
 20. Купала, Я. Расцвіла непагаснай зарой/ Я.Купала. – Мн.: Маст.літ., 2016. – 254 с.- (Ф3,Ф27, ЦБ)
 21. Лынькоў, М.Ц. Творы/ М.Ц. Лынькоў. – Мн.: Маст. літ., 2017. – 678 с.- (ЦБ, Ф3,Ф6,Ф13,Ф27, Ф30,Ф33,Ф36,Ф43,Ф44,Ф46,Ф56,Ф59)
 22. Маўр, Я. У краіне райскай птушкі. ТВТ/ Я. Маўр. – Мн.: Попурри, 2016. – 304 с.: іл. – (Мая беларуская кніга)- (Ф1)
 23. Мікуліч, Б.М. Мае залатыя мары: творы/ Б.М. Мікуліч. – Мн.: Маст. літ., 2017. – 268 с.- (ЦБ,Ф3)
 24. Муравейка, І.А. Дарога без прыпынку: выбранае/ І.А. Муравейка. – Мн.: Звязда, 2017. – 224 с.: іл.- (ЦБ, Ф3, Ф8, Ф13, Ф17, Ф25, Ф26, Ф27, ф30, Ф33, Ф35, Ф36, Ф40, Ф43, Ф44, Ф46, Ф49, Ф50, Ф56, Ф59).
 25. Мятліцкі, М. Прысутнасць: вершы, паэмы, вершаваная аповесць/ М. Мятліцкі. – Мн.: Маст. літ., 2017. – 496 с.: іл.- (ЦБ, Ф3, Ф6, Ф8, Ф13, Ф19, Ф23, Ф26, Ф27, Ф30, Ф33, Ф35, Ф36, Ф43, Ф44, Ф46, Ф49, Ф50, Ф56, Ф59).
 26. Навуменка, І.Я. Збор твораў: у 10 т. Т.9. Вінцэнт Дунін –Марцынкевіч. Змітрок Бядуля. Максім Багдановіч. Ранні Кузьма Чорны (1923-1929): літаратуразнаўчыя працы/ І.Я. Навуменка. – Мн.: Маст. літ., 2017. – 750 с.- (Ф1)
 27. Не  сілай, а розумам: беларускія народныя казкі. Мн.: Бел. Энц. імя Петруся Броўкі, 2017. – 64 с.: іл. (ф1)
 28. Нилов, К.Г. Есть такая любовь/ К.Г. Нилов. – Мн.: Бел. энц. імя Петруся Броўкі, 2017. –304 с. (ЦБ,ф3)
 29. Палачанін, Ф. Ці так жывем?: п’есы/ Ф. Палачанін. – Мн.: Нар. асвета, 2017. – 390 с.- (ЦБ, Ф3, Ф6, Ф13, Ф17, Ф23, Ф25, Ф26, Ф27, Ф30, Ф33, Ф35, Ф36, Ф43, Ф44, Ф46, Ф49, Ф50, Ф56, Ф59).
 30. Першацвет: проза і паэзія маладых. – Мн.: Маст. літ., 2017. – 128 с.: іл.- (ЦБ)
 31. 500 шэдэўраў – 500 шедевров: нацыянальны мастацкі музей РБ. – Мн.: Маст.літ., 2017. – 559 с.: іл.- (ЦБ)
 32. Пяшко, І.Р. Сінія васількі: апаывяданні/ І.Р. Пяшко. – Надзейка-чарадзейка: казкі/ Г. Скаржынская. – Мн.: Выдавецкі дом “Звязда”, 2011. – 288 с.- (Ф1, Ф2, Ф8, Ф13, Ф23, Ф27, Ф30, Ф33, Ф36, Ф35, Ф43, Ф44, Ф46, Ф50, Ф56, Ф59).Ратуша. Вып. 3: літ. альманах, 2017. Віцебск. – Мн.: Кнігазбор, 2017. – 192 с.- (ЦБ, Ф3).
 33. Рублеўская, Л.І. Авантуры Пранціша Вырвіча, здрадніка і канфедэрата: раман прыгодніцкі і фантасмагарычны / Л.І. Рублеўская. – Мн.: Выд. дом “Звязда”, 2017. – 368 с. – (ЦБ)
 34. Рублеўская, Л.І. Авантуры  драгуна Пранціша Вырвіча: раман прыгодніцкі і фантасмагарычны / Л.І. Рублеўская. – Мн.: Выд. дом “Звязда”, 2017. – 320 с.- (ЦБ)
 1. Сафійка. Полацк. Родны край: проза, паэзія, эсэ.- Мн.: Маст. літ., 2017. – 288 с. - іл.- (ЦБ, ф.3,ф,27)
 2. 100 гадоў на службе закону, народу, Айчыне: аповесць, апавяданні, вершы. – Мн.: Маст. літ., 2017. – 206 с.- (Ф3, ЦБ).
 1. Чарказян, Г. Багровыйзакат: романы/ Г. Чарказян. – Мн.: Бел. Энц. имя Петруся Брощки, 2017. – 560 с.- (ЦБ, Ф3, Ф5, Ф6, Ф13, Ф23, Ф25, Ф26, Ф27, Ф30, Ф33. Ф35, Ф36, Ф40, Ф43, Ф44, Ф46, Ф50, Ф56, Ф59).
 2. Чудов, В.И. Наше славное былое/ В.И. Чудов. – Мн.: Бел. Энц. імя П. Броўкі, 2017. – 368. с.- (ЦБ, Ф3, Ф5, Ф13, Ф23, Ф25, Ф26, Ф27, Ф30, Ф33, Ф35, Ф36, Ф40, Ф43, Ф44, Ф46, Ф49, Ф50, Ф56, Ф59).
 3. Шамякін, І.П. Сэрца на далоні: (аўдыякніга). – Мн.: Вышэйшая школа, 2017. – 1 СD/DVD дыск.(ЦБ.ф1,ф3,ф13,ф30)
 4. Шырко, В.П. Нязваны госць/ В.П. Шырко. – Мн.: Маст. літ., 2017. – 455 с. (ЦБ,ф3,ф5,Ф6,Ф8,ф13,ф23,ф27,ф30,ф33,ф35,ф36,ф40,ф43,ф44,ф46,ф49,ф56,ф59)
 1. Якуб Колас. Вобразы мілыя роднага краю...: успаміны, вершы, паэма. – Мн.: Маст. літ., 2017. – 335 с.: іл.- (ЦБ)
 2. Янка Купала. Для тых, якіх люблю: успаміны, эсэ, вершы, паэмы, п’еса. – Мн.: Маст. літ., 2017. – 318 с.: іл.- (ЦБ)

Пошук па сайту

Версия для слабовидящих
 • Краязнаўства
 • Відэагалерэя
 • Выставачная дзейнасць
 • Дударскі рэй
 • Карта сайта
 • Мерапрыемствы
 • Выставачная дзейнасць бібліятэк
 • Пра ўсё на свеце
 • Літаратурная старонка
 • Глыбоцкі Дом рамёстваў.

  sm

  kulturaby

  GOD 2022 jpg

  sm full

  glub rik

  sb kk

  dps 2020

  nlbby1

  vlib

  vggazetaby

  afgan

  2018 03 26 00987

  gogul

  webland

  uni

  vit

  Vitebskie vesti

   

  Счетчик посещений

  Сёння 14

  Учора 41

  За тыдзень 14

  За месяц 730

  Усяго 69861

  Перыяд:

  2018-01-01 - 2022-01-17

  Зарэгістравалася: 220