:

История Запрудской сельской библиотеки

IMG 0844

Запрудская сельская библиотека обслуживает 8 населённых пунктов, где проживает 657 

01

человек (на 1.01. 2017 г.), из них 79 детей, 220 пенсионеров в т.ч, 10 многодетных семей, в которых воспитывается 33 ребёнка.             Библиотека обслуживает 350 пользователейФонд библиотеки составляет 9 226 экз. печатной продукции.

История Запрудской библиотеки ведёт своё начало с 1955 года. После реорганизации небольших колхозов, которые после Великой Отечественной войны были созданы почти в каждой деревне, основным колхозом стал «Новый путь» с центральной усадьбой в д. Запрудье. Здание, где разместилась библиотека, клуб, контора колхоза, было перевезено из д. Сорики и поставлено на территории мастерских.

       02

Районная газета “Сцяг камунізма” (от15 октября 1959 г.) писала “Бібліятэка ў калгасе «Новы шлях» размешчана ў невялікай, адгарожанай ад глядзельнай залы дошкамі, гаспадарчай кладоўцы. Кнігі звалены без усялякага парадку. Зімой у памяшканні халодна, няма печы. Як жа працаваць у такіх умовах?» Но невзирая на холод и тесноту в библиотеку и клуб собиралось много не только детей и молодёжи, но и людей среднего и старшего возраста. Читали книги, слушали радио, обсуждали важные политические события, смотрели фильмы, которые привозил киномеханик из районного центра. Все государственные праздники и заседания правления колхоза проходили в этом здании.

        Первым библиотекарем и одновременно и клубным работником была Альхимёнок Зинаида Владимировна (по мужу Стаховская).

Работнікі бібліятэк нашага раёна, у тым ліку і я ў пачатку бягучага года, абавязаліся" ў першым паўгоддзі давесці внігу да кожнай калгаснай сям’і, а ў другім - дабіцца, каб кнігі чыталі ўсе пісьменныя жыхары сяла. Мэта дасягнута. Кніга ў хлебаробаў нашай арцелі стала пастаянным сябрам і першым дарадчыкам. Яе чытае зараз не толькі моладзь, але і пажылыя людзі. Нярэдка бывае і так, дастаўляю кнігі на дом і праводжу галосныя чыткі. Гэта дае станоўчыя вынікі. У вёсцы Запруддзе нашай арцелі ёсць калгасніца Яўгенія Сіманковіч. Раней яна і слухаць не хацела аб тым, што трэба чытаць кнігі. А зараз? Малюнак другі. Кніга для яе стала неабходнасцю. Мой абавязак — кожны тыдзень пабываць у яе дома ў вольны час, пачытаць тую або іншую кнігу. Палюбілі кнігу і прастарэлыя хлебаробы Сямён Шпак са сваёй жонкай. Да іх паслуг таксама заўсёды новыя кнігі.

У нашым калгасе налічваецца 227 двароў. Кожны з іх ахоплен кнігай. Ёсць сем‘і, дзе кнігі чытаюць усе члены.

Хлебаробаў аддалёных брыгад, у прыватнасці, якія жывуць у вёсках Сорыкі, Дзмітраўшчына III, Запрудскія хутары абслугоўваю літаратурай на месцы. Там праводжу абмен выдачы. Бываю не радзей аднаго раза ў тыдзень. У час уборкі кнігу імкнуся даставіць туды, дзе больш людзей - на малацільныя такі. Безумоўна, падчас црыходзіцца і нялёгка, але разам з тым і радасна, што праца дае станоўчыя вынікі. Колькасць чытачоў павялічваецца з дня ў дзень. Зараз наведваюць бібліятэку 417 чытачоў. Гэта ў пераважнай большасці калгаснікі. За прайшоўшыя сем месяцаў праведзена 3 216 кнігавыдач. А пачытаць у нас ёсць што. Кніжны фонд налічвае 2 765 экземпляраў кніг. Сярод іх - мастацкая, палітычная, сельскагаспадарчая і другая літаратура.

            Актыўным наведвальнікам бібліятэкі з'яўляецца калгасніца Леаніда Альхімёнак. Летась яна скончыла 10 класаў. Зараз працуе ў калгасе. За незразумелым пытаннем у сельскай гаспадарцы даяўчына заўсёды звяртаецца да кнігі! Леаніда працуе ў паляводстве, з‘яўляецца членам кукурузаводчага звяна. А таму яна заўсёды цікавіцца сельскагаспадарчай літаратурай. Многа чытае кніг аб вырошчванні высокіх ураджаяў кукурузы і г. д. У яе картцы 48 кнігавыдач. Любіць кнігу і калгасны механізатар Фёдар Шубнік. Не бывае таго тыдня, каб ён не наведаў бібліятэку. Ён цікавіцца мастацкай літаратурай, а таксама многа чытае кніг на другія тэмы.

            За дзень у сярэднім у мяне бывае не менш 15—20 і нават болыш кнігавыдач. Асабліва многалюдна ў бібліятэцы ў перадвыхадныя і выхадныя дні. Апрача кніг бібліятэка палагае вялікай колькасцю часопісаў, газет. Усе яны да паслуг хлебаробаў.

3. СТАХОЎСКАЯ, загадчыца Запрудскім сельскім клубам. //Сцяг камунізма.- 1959.- 15 жніўня.

        Проработала З. Стаховская до 1958 г. Её сменила Коржанович Лариса, уроженка Докшицкого района. Среди населения проводила общественно-политические беседы, обзоры книг и периодических изданий, читательские конференции. Была основным агитатором и пропагандистом в колхозе. Библиотекарем выпускалась стенгазета, где помещались материалы о жизни колхоза, были и критические статьи, в которых высмеивались недобросовестные работники.

         Занималась Лариса и клубной работой. Организовывала тематические вечера, концерты, лекции. Налажена была и художественная самодеятельность, в которой участвовало много молодёжи. Часто выезжали в соседние колхозы с концертами. Послевоенная жизнь в сельской местности потихоньку налаживалась. Начали строиться новые дома, создаваться новые улицы не только в центре колхоза, но и в соседних деревнях.

0413 марта 1965 года было введено в эксплуатацию новое здание Запрудского сельского дома культуры, где одна из небольших комнат была отведена под библиотеку. Изначально здание отапливалось 8 –ю печками и было собственностью колхоза. Большое помещение нового здание клуба уже могло вместить достаточное количество посетителей. В клубе проходили не только концерты, тематические вечера, но и колхозные собрания, сходы, выборные компания.


Simankovich Elena AntinovnaВ 1968 году в библиотеку пришла работать местная молодая женщина со средним образованием Симанкович Елена Антоновна.
Елена Антоновна обслуживала жителей 6 деревень, из которых более 300 были читателями библиотеки. Работу, в основном, проводила с детьми. Вместе с учителями готовила утренники, рознотематические обзоры и беседы. Как участница фальклорного06 коллектива “Прасніца”, который долгое время работал при сельском клубе под руководством Николая Селезня, принимала активное участие в возрождении народных традиций и обрядов своего края, песенного фальклора. Была активной участницей общественной жизни колхоза: участвовала в избирательных кампаниях, занималась переписью населения и др.

Simankovich Elena Antinovna 2

В августе 1996 г. ушла на пенсию, проработав 28 лет в сфере культуры. Елена Антоновна вместе с мужем выростила троих детей: двух сыновей и дочь. В 2010 году Симанкович Е.А. не стало.

На смену ей пришёл молодой специалист Шабан Людмила Петровна, которая закончила Могилёвский библиотечный техникум и была направлена в Глубокский район.  Шабан Л. П. проработала в библиотеке чуть больше года. 26 сентября 1997 г. была уволена по собственному желанию с переменой места жительства.

Balahonova Tamara AntonovnaС сентября 1997 г. библиотекарем Запрудской сельской библиотеки работала Балахонова Тамара Григорьевна, уроженка д. Голубичи Глубокского района. Тамара Григорьевна проработала в библиотеке почти 7 лет. Уйдя в декретный отпуск, переехала в родную деревню. В настоящее время работает на животноводческом комплексе.

На её месте с марта 2004 г. начала работать Желткевич Анжела Васильевна.Sheltkevich Anjela Antonovna 3 С приходом Анжелы Васильевны значительно поменялся внутренний вид библиотеки. Своими силами был проведён косметический ремонт помещения: поклеины обои, покрашены окна и двери, оформлены новые книжные выставки. Анжела не плохо умела писать и рисовать, имела эстетический вкус. В библиотеке стала чисто и уютно, ярко оформенные выставки привлекали новых читателей.

Sheltkevich Anjela Antonovna 2Sheltkevich Anjela Antonovna 1

 

 

 

 

 

 

 

Alhimovich Irina OlegovnaПроработав почти два года, Желткевич А.В. ушла в декретный отпуск. С 18 июля 2006 г. временно была принята Альхимович Ирина Олеговна, которая до этого работала в Бабичёвском Доме культуры и немного была знакома с работой библиотекаря.

         Затем Анжела Васильевна вернулась на своё место, но в скором времени она перешла работать в клуб.

Значительно оживилась массовая работа в Запрудской сельской библиотеке сOtvalko Svetlana Anatolevna 2 приходом нового работника – Отвалко Светланы Анатольевны. Педагог по образованию, она быстро наладила тесные связи со школой, со взрослым населением. Увеличилось количество посетителей. Светлана Анатольевна часто проводила разнообразные мероприятия для детей, ежемесячно посещала жителей отдалённых деревень, а порой и взрослое население д. Запрудье. Дети с удовольствием посещили библиотеку и все проводимые библиотекарем мероприятия.

Otvalko Svetlana AnatolevnaСветлана Анатольевна проводила громкие чтения, конкурсы, экологические калейдоскопы, этические уроки. уроки здоровья и психоологии, часы рассуждений, литературные ринги. Часто организовывались разнообразные акции – хороших дел, бережливости. Взрослые читатели приглашались на презентации книг, краеведческие и поэтические часы, обзоры новинок литературы, прессобзоры.

Светлана Анатольевна организовала постояннодействующую выставку детскиха22 рисунков.

 

 

 

Miheeva Elena IvanovnaС 2014 г. Отвалко Светлана Анатольевна работает в Глубокской детской библиотеке, а Запрудскую библиотеку приняла Михеева Елена Ивановна, бывшая заведующая Лучайской библиотекой-клубом. Но в связи с проведением в районе реорганизации культурных учреждений Лучайскую библиотеку-клуб закрыли. Михеева Елена Ивановна была переведена библиотекарем в Запрудскую сельскую библиотеку. Таким образом, зона обслуживания местного населения у Запрудской библиотеки поширилась и работа была организована следующим образом: один раз в неделю библиотекарь посещает самую отдалённую деревню – Лучайку. Бывшее здание Лучайского клуба-библиотеки находится в аварийном положении, поэтому обмен литературы осуществляется на территории складов или на дому у Михайловской Фаины Кириловны.

В зоне обслуживания Запрудской сельской библиотеки числится только д. Лучайка, но есть читатели и из других прилегающих к ней деревень Сосновки, Лаських и Насырей. Этих читателей обслуживать библиотекарю помогают социальные работники – Король Светлана Александровна и Тихонова Нина Владимировна.

12

 В д. Залесье, где расположена средняя школа, сельский Совет, работает пункт выдачи литературы. В пункте выдачи одна комната была отдана фонду, а вторая - для занятий молодёжи. Елена Ивановна обустроила новое место пункта выдачи. Оформила книжные выставки и тематические полки, которые ежегодно обновляет.

 

 

 

2728

 

Кроме этого, каждую пятницу библиотекарь обслуживает своих читателей в Залесской средней школе-сад, которая после закрытия Копыльшчинской, Лучайской, Запрудской базовых школ, осталась единственной школой в зоне обслуживания Запрудской библиотеки.

Частые гости библиотеки – воспитанники Запрудского детского сада. Они очень любят посещать библиотеку, слушать рассказы библиотекаря о книгах и стараются самостоятельно выбрать литературу. Для детей в библиотеке оформляются тематические и сезонные выставки по временам года, энергосбережению, на военную, бытовую и сказочную тематику. Проводятся викторины, калейдоскопы загадок, поэтические минутки и т.д.

2930

 

Ежегодно в Запрудской сельской библиотеке оформляются актуальные и интересные книжные выставки и полки по разной тематике. Елена Ивановна стремится всегда украсить и разнообразить их разной атрибутикой.

 

а341011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а37Михеева Е.И. продолжает традиции своего предшественника. По прежнему боковые стенки стеллажей украшены детскими рисунками. С годами меняются участники данной выставки, но интерес к представленным рисункам не уменьшается.        

В библиотке всегда чисто и аккуратно. Надлежащий парядок поддерживают культработники и на прилегающей территории. 

 

 

:

god nauki

Счетчик посещений

Сегодня 202
Вчера4667
На этой неделе 14714
На прошлой неделе 33499
Этот месяц 98914
Прошлый месяц 30044
За все время 128958
Ваш IP: 54.198.108.19
Сегодня: 2017-11-22
Пользователей на сайте: 0
Гостей на сайте: 96

sm

kulturaby

pravoby2

glub rik

pravoby

nlbby1

vlib

vggazetaby

afgan