:

Белорусская художественная литература, поступившая в Глубокскую ЦБС в январе 2015 г.

2015.02.16-22

Алексиевич, С. Цинковые мальчики. – М.: Время, 2013 – (ф.27).

Алексиевич, С. Время сэконд хэнд. – М.: Время, 2014 – (ЦБ, ф.3).

Авласенко, Г.П. Разрешите стать вашим слугой: фантастические повести..- Беларусь, 2014 – (ф.13,30,36,59).

Авласенко, Г.П. Разрешите стать вашим слугой: фантастические повести. – Мн.: Беларусь, 2014 – (ф.3).

Авласенко, Г.П. Уродка. – Мн.: Беларусь, 2014 – (ЦБ,ф.3,13,44,59).

Агнявыя ларогі да Перамогі. – Мн.: Беларусь, 2014 – (ф.1,2,6,8,13,17,23,26,27,30,33,35,36,44,59).

Бутэвіч, А.І.. Паміж Княствам і Каронай: ад Крэва да Кракава. – Мн.: Выдавецкі дом “Звязда”, 2013 – (ЦБ).

Батракова,Н.Н. Территория души: роман-диология.Кн.1-я. – М.: АСТ,2013 – (ф.6,17,49).

Батракова, Н.Н. Территория души: роман-диология. Кн. 2-я Возвращение любви. – М.: АСТ, 2014 – (ф.6,8,17,49,56).

Баршчэўскі, Я. Шляхціч Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях.-.Мн.: Маст. літ. 2014 – (ф.1,35).

Богданова, Л. Пасьянс обыкновенного несчастья. – Мн.: Беларусь, 2013 – (ЦБ).

Багданова, Л. Незаконченный этюд в полутонах. – Мн.: 2013 – (ЦБ).

Батракова, Н.Н. Экстрасистолы: монолог Женщины. – Мн.: Икселект,2014 – (ЦБ).

Барысік, Т. Жанчына і леапард: апавяданні. – Мн.: Кнігазбор, 2014 – (ЦБ).

Богданова, Л. Цена счастья в у. е. – Мн.: Беларусь, 2013 – (ЦБ, ф.3,13,36,59).

Богданова,Л. Реалити – шоу под названием «жизнь». – Мн.: Беларусь, 2013 – (ЦБ, .3,13,27,30,33,36,43,44,59).

Богданова, Л. Водный туризм с элементами неожиданности. – Мн.: Беларусь, 2014 – (ф.3,13,27,30,33,35,36,44,59,ЦБ).

Багдановіч,М. Творы. – Мн.: Маст. літ., 2014 – (Ф.3,6,13,27,30,33,36,43,44,46,56,59).

Бядуля,З. Шчасце не ў золаце: абразкі, мініяцюры, апавяданні, аповесць. – Мн.: Маст.літ., 2014 – (ф.1,2,30,36,44).

Багдановіч, М. Творы. –Мн.: Маст. літ., 2014 – (ЦБ).

Васілевіч, А.С. Горкі ліпавы мед: апавяданні. – Мн.: Маст. літ.. 2014 – (ф.1,2,6,8,13,27,30,33,36,59).

Гришукевич, Д.И. Облики любви: рассказы, повесть. – Мн.: Маст. лит., 2010 – (ЦБ,ф.3,36).

Горецкий, М. Родные корни: избранное. – Мн.: Издат. Дом «Звязда», 2014 – (ЦБ,ф.3,13,33,35).

Дрожжа, Л.Я. Линия шчасця: апавяданни. – Мн.: Маст. лит., 2012 – (ЦБ,ф.19,46).

Дорошевич, В. Грехи и судьи.- Мн.: Букмастер, 2014 – (ЦБ).

Ждан, А. Трэба цярпець: апавяданни, гумарэски, пацешки. – Мн.: Маст. лит., 2014 – (ЦБ, ф.3,13,36,59).

З павагай да зямлі і да людзей...: зборнік твораў бел. пісьменнікаў – Мн.: Беларусь, 2013 – (ф.2,13,27,30,33,36,44,56,59).

Караткевіч,У.С. Збор твораў: у 25-ці т. Т.3. Апавяданні.Казкі. – Мн.: Маст. літ., 2014 –(ЦБ,ф.3).

Караткевіч, У.С. Збор твораў: У 25-і. т. Т.5. Легенды. Навела. Паэма. Аповесць.- Мн.: Маст. літ., 2013 – (ЦБ,ф.3).

Караткевіч,У.С. Збор твораў: У 25-ці т..Т.6. Леаніды не вернуцца да зямлі: раман: раман. – М.: Маст. літ., 2014 – (ЦБ,ф.3).

Караткевіч,У.С. Збор твораў: у 25-ці т. Т.7. Каласы пад сярпом тваім: раман. – Мн.: Маст. літ., 2014 – (ЦБ,ф.3).

Кулик, В. Ведьма полесская. – Мозырь: Колор, 2014 – (ЦБ,ф.3,36,59).

Казаков, В.Н. Тень Гоблина. Холоп Авгуйстейшего Демократа: романы. – Мн.: ЛІМ, 2012 – (ЦБ).

Казлоў,А.С. Той, хто абганее сны. – Мн.: Маст. літ., 2014 – (ЦБ).

Кавалёў,С.В. Чатыры гісторыі Саламеі: выбраныя п’есы. – Мн.: Маст. літ., 2013 – (ЦБ).

Карамазаў, В. Выбраныя творы. – Мн.: Кнігазбор, 2013 – (ф.13).

Карызна, У.І. Зарніцы дзяцінства: выбранае. – Мн.: Выдавецкі дом “Звязда”, 2014 – (ЦБ, ф.3,5,6,8,9,13,17,23,26,27,30,33,35,36,40,43,44,46,59).

Камейша, К.В. Чмяліны груд: вершы. Паэмы. –Мн.:Беларусь, 2014 – (ф.35,40)

Конан, М.С. Юргінія: раман у шасці частках. – Віцебск, 2014 – (ЦБ).

Квилория, В.Т. Осенний паразит. – Мн.: Издатель В.Т. Квилория – Мн.: 2014 – (во всех биб-ках).

Левановіч, Л.К. Сіняе лета: раман. – Мн.: Маст. літ., 2005 – (ЦБ).

Лешко, Ю. Мамочки мои… или Больничный Декамерон: роман. – Мн.: Регистр, 2013 – (ЦБ).т

Лисицкая, Т. Богиня, или Плач домохозяйки: поэтический сборник. – Мн.: Регистр, 2015 – (ЦБ).

Лисицкая, Т. Поцелуй аиста: роман. – Мн.: Регистр, 2013 – (ЦБ).

Львов, П.С. Космическая академия. В поисках дома: фантастическая повесть. – (ф.13,30,33,36,44).

Львов, П.С. Космическая академия: фантастическая повесть. – Мн.: Беларусь, 2013 – (ф.13,30,33,36,44)

Літаратура другой паловы 19 ст. у 2-х ч. Ч.1. – Мн.: Маст. літ., 2013 – (ЦБ,ф.3,6,13,27,30,33,36,43,44,46,56,59).

Літаратура другой паловы 19 ст.: у 2-х ч. Частка 2. – Мн.: Маст. літ., 2013 – (ЦБ,ф.3,6,13,27,30,33,43,44,46,56,59).

Літаратура 1900-1930-х гадоў. – Мн.: Маст. літ., 2014 – (ЦБ, ф. 3,6,13,27,30,33,36,43,44,46,56,59).

Марціновіч,В. Мова. – Мн.: Кнігазбор,2014 – (ЦБ).

Марозаў, З. Вачыма сэрца: вершы, санеты, вянкі санетаў. – Мн.: Чатыры чвэрці, 2014 – (ЦБ, ф.3,13,44,56,59).

Марецкая, М. Тест на прочность: повесть. – Мн.: Издатель Печенко А.Г., 2014 – (ЦБ,ф.3,36,59).

Марецкая, М. Любовь никогда не приходит одна: повесть. – Мн.: Издатель А.Г. Пченко, 2011 – (ЦБ-2экз., ф.30.

Марецкая, М. Судьбы крутые виражи: повесть. – Мн.: Издатель А.Г. Певенко, 2013 – (ЦБ-2экз., ф.3).

Неизъяснимая любовь: современная женская проза. – Мн.: Изат. дом “Звязда”, 2014 – (ф.3,36,ЦБ).    
Наумович, В.А. “Нет”, и как его сказать: роман. – Мн.: Издат. дом “Звязда”, 2014 – (ЦБ, ф.3,36).

Навуменка, І.Я. Збор твораў: у 10-ці т. Т.4. Аповесці. – Мн.: Маст. літ., 2014 – (ф.1).

Падвойская, Л.І. Предтечі зверя. Тьма. _Мн.: 2013 – (ЦБ).

Праўдзін, В.А. Нелюбімыя гінуць: проза. – Мн.: Маст. літ., 2010 – (ф8,46,49).

Перун, Г.С. Воля судьбы: роман. _Мн.: Беларусь, 2013 – (ЦБ,ф.3,13,27,30,33,35,36,44,59).

Рублеўская, Л.І. Авантуры студыёзуса Вырвіча: раман прыгодніцкі і фантасмагарычны. – Мн, Выд. дом “Звязда”, 2014 – (ЦБ).

Рублеўская, Л.І. Авантуры драгуна Пранціша Вырвіча: раман прыгодніцкі і фантасмагарычны. – Мн.: Выд. дом “Звязда”, 2014 – (ф.43,35,56).

Смольская,О.И. Побег: роман. – Мн.: Издатель А.Н. Вараксин, 2014 – (ЦБ-2экз., ф.3,36).

Семинский, П.Я. Созвездие фарфоровых щенков: повесть. – Мн.: Беларусь, 2013 –(ЦБ,ф.13,30,36,59).

Семинский, П.Я. Камень золотых слёз: повесть. – Мн.: Беларусь, 2013 – (ЦБ, ф.3,13,44,59).

Саламаха, У. І няма шляху чужого: аповесці. – Мн.: Маст. літ., 2014 – (ЦБ,ф.3,13,44,59).

Сульянов,А. Посеешь ветер...: документальная повесть о войне. – Мн.: Маст. літ., 2014 – 2014 – (ЦБ, ф.3,8,13,17,23,27,30,33,46).

Советная, Н.В. Увидеть ветер: книга лирики. – Мн.: Четыре четверти, 2014 – (ЦБ- 2экз.,ф.3).

Саковіч, П.П. Рэха трывожных гудкоў: паэма і апавяданні. – Мн.: Бел. Энцыкл., 2014 – (ф.1,,2,6,13,27,30,33,35,36,43,44,46,56,59).

Треніна, Е. Облікі Лікі: роман. Рассказы. – Мн.: Ізд. Зміцер Колас, 2013 – (ЦБ).

Татаринов, Ю.А. Две легенды: Освейский дворец. Аськина горка. – Мн.: Смэлток, 2014 – (во всех биб-ках).

Федарэнка, А.М. Ціша: аповесці, апавяданні. – Мн.: Маст. літ., 2014 – (ЦБ, ф.3,13,27,30,33,35,36,44,59).

Шамякін, І.П. Збор твораў: У 23 т. Т.14 , 15, 16, 17, 21, 22. – Мн.: Маст. літ., 2013 - (ЦБ,ф.3).            

 

Пошук па сайту

Версия для слабовидящих
:

75let 2019

80 let vit

2018 03 26 00987

sm

kulturaby

pravoby2

glub rik

pravoby

nlbby1

vlib

vggazetaby

afgan

gogul

webland

uni

vit

 

Счетчик посещений

Сёння 2

Учора 42

За тыдзень 213

За месяц 147

Усяго 40788

Перыяд:

2018-01-01 - 2020-04-05

Зарэгістравалася: 177