:

Гаспадыня вясельнай кухні 

Чытаць на галодны страўнік не рэкамендуецца…

Ведай нашых. Ніна Курылёнак (Хаванская)  

Приглашаем на презентацию книги!…

Ведай нашых. Вікенцій Дрозд 

Герой Первой мировой Викентий Дрозд и его роль в жизни Язэпа Дроздовича. Репортаж из Глубокого…

Белорусская художественная литература, поступившая в Глубокскую ЦБС в январе 2015 г.

2015.02.16-22

Алексиевич, С. Цинковые мальчики. – М.: Время, 2013 – (ф.27).

Алексиевич, С. Время сэконд хэнд. – М.: Время, 2014 – (ЦБ, ф.3).

Авласенко, Г.П. Разрешите стать вашим слугой: фантастические повести..- Беларусь, 2014 – (ф.13,30,36,59).

Авласенко, Г.П. Разрешите стать вашим слугой: фантастические повести. – Мн.: Беларусь, 2014 – (ф.3).

Авласенко, Г.П. Уродка. – Мн.: Беларусь, 2014 – (ЦБ,ф.3,13,44,59).

Агнявыя ларогі да Перамогі. – Мн.: Беларусь, 2014 – (ф.1,2,6,8,13,17,23,26,27,30,33,35,36,44,59).

Бутэвіч, А.І.. Паміж Княствам і Каронай: ад Крэва да Кракава. – Мн.: Выдавецкі дом “Звязда”, 2013 – (ЦБ).

Батракова,Н.Н. Территория души: роман-диология.Кн.1-я. – М.: АСТ,2013 – (ф.6,17,49).

Батракова, Н.Н. Территория души: роман-диология. Кн. 2-я Возвращение любви. – М.: АСТ, 2014 – (ф.6,8,17,49,56).

Баршчэўскі, Я. Шляхціч Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях.-.Мн.: Маст. літ. 2014 – (ф.1,35).

Богданова, Л. Пасьянс обыкновенного несчастья. – Мн.: Беларусь, 2013 – (ЦБ).

Багданова, Л. Незаконченный этюд в полутонах. – Мн.: 2013 – (ЦБ).

Батракова, Н.Н. Экстрасистолы: монолог Женщины. – Мн.: Икселект,2014 – (ЦБ).

Барысік, Т. Жанчына і леапард: апавяданні. – Мн.: Кнігазбор, 2014 – (ЦБ).

Богданова, Л. Цена счастья в у. е. – Мн.: Беларусь, 2013 – (ЦБ, ф.3,13,36,59).

Богданова,Л. Реалити – шоу под названием «жизнь». – Мн.: Беларусь, 2013 – (ЦБ, .3,13,27,30,33,36,43,44,59).

Богданова, Л. Водный туризм с элементами неожиданности. – Мн.: Беларусь, 2014 – (ф.3,13,27,30,33,35,36,44,59,ЦБ).

Багдановіч,М. Творы. – Мн.: Маст. літ., 2014 – (Ф.3,6,13,27,30,33,36,43,44,46,56,59).

Бядуля,З. Шчасце не ў золаце: абразкі, мініяцюры, апавяданні, аповесць. – Мн.: Маст.літ., 2014 – (ф.1,2,30,36,44).

Багдановіч, М. Творы. –Мн.: Маст. літ., 2014 – (ЦБ).

Васілевіч, А.С. Горкі ліпавы мед: апавяданні. – Мн.: Маст. літ.. 2014 – (ф.1,2,6,8,13,27,30,33,36,59).

Гришукевич, Д.И. Облики любви: рассказы, повесть. – Мн.: Маст. лит., 2010 – (ЦБ,ф.3,36).

Горецкий, М. Родные корни: избранное. – Мн.: Издат. Дом «Звязда», 2014 – (ЦБ,ф.3,13,33,35).

Дрожжа, Л.Я. Линия шчасця: апавяданни. – Мн.: Маст. лит., 2012 – (ЦБ,ф.19,46).

Дорошевич, В. Грехи и судьи.- Мн.: Букмастер, 2014 – (ЦБ).

Ждан, А. Трэба цярпець: апавяданни, гумарэски, пацешки. – Мн.: Маст. лит., 2014 – (ЦБ, ф.3,13,36,59).

З павагай да зямлі і да людзей...: зборнік твораў бел. пісьменнікаў – Мн.: Беларусь, 2013 – (ф.2,13,27,30,33,36,44,56,59).

Караткевіч,У.С. Збор твораў: у 25-ці т. Т.3. Апавяданні.Казкі. – Мн.: Маст. літ., 2014 –(ЦБ,ф.3).

Караткевіч, У.С. Збор твораў: У 25-і. т. Т.5. Легенды. Навела. Паэма. Аповесць.- Мн.: Маст. літ., 2013 – (ЦБ,ф.3).

Караткевіч,У.С. Збор твораў: У 25-ці т..Т.6. Леаніды не вернуцца да зямлі: раман: раман. – М.: Маст. літ., 2014 – (ЦБ,ф.3).

Караткевіч,У.С. Збор твораў: у 25-ці т. Т.7. Каласы пад сярпом тваім: раман. – Мн.: Маст. літ., 2014 – (ЦБ,ф.3).

Кулик, В. Ведьма полесская. – Мозырь: Колор, 2014 – (ЦБ,ф.3,36,59).

Казаков, В.Н. Тень Гоблина. Холоп Авгуйстейшего Демократа: романы. – Мн.: ЛІМ, 2012 – (ЦБ).

Казлоў,А.С. Той, хто абганее сны. – Мн.: Маст. літ., 2014 – (ЦБ).

Кавалёў,С.В. Чатыры гісторыі Саламеі: выбраныя п’есы. – Мн.: Маст. літ., 2013 – (ЦБ).

Карамазаў, В. Выбраныя творы. – Мн.: Кнігазбор, 2013 – (ф.13).

Карызна, У.І. Зарніцы дзяцінства: выбранае. – Мн.: Выдавецкі дом “Звязда”, 2014 – (ЦБ, ф.3,5,6,8,9,13,17,23,26,27,30,33,35,36,40,43,44,46,59).

Камейша, К.В. Чмяліны груд: вершы. Паэмы. –Мн.:Беларусь, 2014 – (ф.35,40)

Конан, М.С. Юргінія: раман у шасці частках. – Віцебск, 2014 – (ЦБ).

Квилория, В.Т. Осенний паразит. – Мн.: Издатель В.Т. Квилория – Мн.: 2014 – (во всех биб-ках).

Левановіч, Л.К. Сіняе лета: раман. – Мн.: Маст. літ., 2005 – (ЦБ).

Лешко, Ю. Мамочки мои… или Больничный Декамерон: роман. – Мн.: Регистр, 2013 – (ЦБ).т

Лисицкая, Т. Богиня, или Плач домохозяйки: поэтический сборник. – Мн.: Регистр, 2015 – (ЦБ).

Лисицкая, Т. Поцелуй аиста: роман. – Мн.: Регистр, 2013 – (ЦБ).

Львов, П.С. Космическая академия. В поисках дома: фантастическая повесть. – (ф.13,30,33,36,44).

Львов, П.С. Космическая академия: фантастическая повесть. – Мн.: Беларусь, 2013 – (ф.13,30,33,36,44)

Літаратура другой паловы 19 ст. у 2-х ч. Ч.1. – Мн.: Маст. літ., 2013 – (ЦБ,ф.3,6,13,27,30,33,36,43,44,46,56,59).

Літаратура другой паловы 19 ст.: у 2-х ч. Частка 2. – Мн.: Маст. літ., 2013 – (ЦБ,ф.3,6,13,27,30,33,43,44,46,56,59).

Літаратура 1900-1930-х гадоў. – Мн.: Маст. літ., 2014 – (ЦБ, ф. 3,6,13,27,30,33,36,43,44,46,56,59).

Марціновіч,В. Мова. – Мн.: Кнігазбор,2014 – (ЦБ).

Марозаў, З. Вачыма сэрца: вершы, санеты, вянкі санетаў. – Мн.: Чатыры чвэрці, 2014 – (ЦБ, ф.3,13,44,56,59).

Марецкая, М. Тест на прочность: повесть. – Мн.: Издатель Печенко А.Г., 2014 – (ЦБ,ф.3,36,59).

Марецкая, М. Любовь никогда не приходит одна: повесть. – Мн.: Издатель А.Г. Пченко, 2011 – (ЦБ-2экз., ф.30.

Марецкая, М. Судьбы крутые виражи: повесть. – Мн.: Издатель А.Г. Певенко, 2013 – (ЦБ-2экз., ф.3).

Неизъяснимая любовь: современная женская проза. – Мн.: Изат. дом “Звязда”, 2014 – (ф.3,36,ЦБ).    
Наумович, В.А. “Нет”, и как его сказать: роман. – Мн.: Издат. дом “Звязда”, 2014 – (ЦБ, ф.3,36).

Навуменка, І.Я. Збор твораў: у 10-ці т. Т.4. Аповесці. – Мн.: Маст. літ., 2014 – (ф.1).

Падвойская, Л.І. Предтечі зверя. Тьма. _Мн.: 2013 – (ЦБ).

Праўдзін, В.А. Нелюбімыя гінуць: проза. – Мн.: Маст. літ., 2010 – (ф8,46,49).

Перун, Г.С. Воля судьбы: роман. _Мн.: Беларусь, 2013 – (ЦБ,ф.3,13,27,30,33,35,36,44,59).

Рублеўская, Л.І. Авантуры студыёзуса Вырвіча: раман прыгодніцкі і фантасмагарычны. – Мн, Выд. дом “Звязда”, 2014 – (ЦБ).

Рублеўская, Л.І. Авантуры драгуна Пранціша Вырвіча: раман прыгодніцкі і фантасмагарычны. – Мн.: Выд. дом “Звязда”, 2014 – (ф.43,35,56).

Смольская,О.И. Побег: роман. – Мн.: Издатель А.Н. Вараксин, 2014 – (ЦБ-2экз., ф.3,36).

Семинский, П.Я. Созвездие фарфоровых щенков: повесть. – Мн.: Беларусь, 2013 –(ЦБ,ф.13,30,36,59).

Семинский, П.Я. Камень золотых слёз: повесть. – Мн.: Беларусь, 2013 – (ЦБ, ф.3,13,44,59).

Саламаха, У. І няма шляху чужого: аповесці. – Мн.: Маст. літ., 2014 – (ЦБ,ф.3,13,44,59).

Сульянов,А. Посеешь ветер...: документальная повесть о войне. – Мн.: Маст. літ., 2014 – 2014 – (ЦБ, ф.3,8,13,17,23,27,30,33,46).

Советная, Н.В. Увидеть ветер: книга лирики. – Мн.: Четыре четверти, 2014 – (ЦБ- 2экз.,ф.3).

Саковіч, П.П. Рэха трывожных гудкоў: паэма і апавяданні. – Мн.: Бел. Энцыкл., 2014 – (ф.1,,2,6,13,27,30,33,35,36,43,44,46,56,59).

Треніна, Е. Облікі Лікі: роман. Рассказы. – Мн.: Ізд. Зміцер Колас, 2013 – (ЦБ).

Татаринов, Ю.А. Две легенды: Освейский дворец. Аськина горка. – Мн.: Смэлток, 2014 – (во всех биб-ках).

Федарэнка, А.М. Ціша: аповесці, апавяданні. – Мн.: Маст. літ., 2014 – (ЦБ, ф.3,13,27,30,33,35,36,44,59).

Шамякін, І.П. Збор твораў: У 23 т. Т.14 , 15, 16, 17, 21, 22. – Мн.: Маст. літ., 2013 - (ЦБ,ф.3).            

 

Пошук па сайту

Версия для слабовидящих
:

75let 2019

80 let vit

2018 03 26 00987

sm

kulturaby

pravoby2

glub rik

pravoby

nlbby1

vlib

vggazetaby

afgan

gogul

webland

uni

vit

 

Счетчик посещений

Сёння 13

Учора 154

За тыдзень 528

За месяц 1441

Усяго 38276

Перыяд:

2018-01-01 - 2020-02-21

Зарэгістравалася: 163