ДУБРОВІЧ АЛЕСЬ

2015.03.10-5Да 105-гадовага юбілею паэта Алеся Дубровіча 

 

Кіну свае думы жураўліным лётам –

Хай ляцяць да сонца, у далёкі край,

Сам пайду і сяду пад лазовым плотам

І пра тое сонцу ціха буду граць.

І хоць скасцянеюць пальцы на марозе,

Не пакіну кратаць галасістых струн,

Хай зімой завеі выюць на парозе,

Ці ў барах сасновых плачуць, як лясун

2015.03.10-3Паэт, удзельнік вызваленчага руху ў Заходняй Беларусі Алесь Дубровіч нарадзіўся ў 10 сакавіка 1910 года ў в. Галубічы Дзісненскага павета Віленскай губерні, цяпер в. Каралевічы Глыбоцкага раёна. Сапраўднае імя паэта – Рэдзька Аляксей Рыгоравіч.

Алесь Дубровіч родам з беднай сялянскай сям’і. Пасля заканчэння вясковай школы займаўся самаадукацыяй.

Удзельнічаць у літаратурным жыцці і рэвалюцыйнай барацьбе пачаў рана. У 1933 годзе быў апублікаваны яго першы верш “Беларусь”. У гэтым жа годзе быў удзельнікам І-га нелегальнага з’езду пісьменнікаў, які ўтварыў Літаратурны фронт сялянска-рабочых пісьменнікаў Заходняй Беларусі. За падпісанне “Дэкларацыі группы паэтаў да ўсіх пісьменнікаў Заходняй Беларусі” у 1934 годзе арыштаваны польскай дэфензівай і асуджаны. Пасля судовага працэсу ў 1936 годзе выйшаў на свабоду.

Творчая дзейнасць А. Дубровіча непарыўна звязана з вызваленчай барацьбой у Заходняй Беларусі. У сваім паэтычным крэда – вершы “Мы” сцвярджаў: “Натхненне нашае ў змаганні за шчасце новага жыцця”. Па ўспамінах В. Таўлая, рэдактар літаратурнага аддзела “Беларускага летапісу” М. Танк вылучаў вершы А.Дубровіча як досыць яркія і арыгінальныя.

Пасля далучэння Заходняй Беларусі да БССР А.Дубровіч працаваў у валасным рабоча-сялянскім камітэце, выбіраўся старшынёй сельсавета, быў дэлегатам Народнага сходу ў Беластоку. Перад Вялікай Айчыннай вайной А.Дубровіч працаваў у Віленскай раённай газеце, змяшчаў там вершы, нарысы, карэспандэнцыі. У час вайны вёў падпольную работу ў родных мясцінах на Глыбоччыне, трымаў сувязь з партызанамі.

У пачатку лістапада 1942 года гітлераўскія акупанты арыштавалі группу падпольшчыкаў, сярод іх быў і А. Дубровіч. Паэт быў растраляны.

Зараз непадалёк ад вёскі Галубічы, на месцы расстрэлу патрыётаў ўзвышаецца помнік. Адна з вуліц2015.03.10-4 горада Глыбокае носіць імя Алеся Дубровіча. У 2012 годзе ў Глыбокім была адкрыта Алея гонару, на якой устаноўлены бюст паэта.

Творы А. Дубровіча

 1. Дубровіч, А. Беларусь : верш / А. Дубровіч // Бел. газ. - 1933. - 10 ліст.
 2. Дубровіч, А. Мы: верш / А. Дубровіч // Літ. стар. - 1934. - 25 студз.
 3. Дубровіч, А. Восень : верш / А. Дубровіч // Летапіс ТБШ. - 1936. - № 4 - 8.
 4. Дубровіч, А. Зямлю акружым шчасця чаром: верш / А. Дубровіч // Наша воля. - 1936. - 12 крас
 5. Дубровіч, А. Грудзей распаленых напевы: верш / А. Дубровіч // Бел. летапіс. - 1937. - № 6 - 7.
 6. Дубровіч, А. Дзяўчыне: верш / А. Дубровіч // Бел. летапіс. - 1937. - № 10, 11.
 7. Дубровіч, А. Крапіва: верш / А. Дубровіч // Бел. летапіс. - 1937. - № 4.
 8. Дубровіч, А. “Гэй віхор шырокакрылы”. “Калісь любві хмель вясняны”: вершы / А. Дубровіч // Калоссе. - 1938. – С.4.
 9. Дубровіч, А. Кіну свае думы. Восень: вершы / А. Дубровіч // Бел. летапіс. - 1938. - № 4,5.
 10. Дубровіч, А. У зорны край: верш / А. Дубровіч // Бел. летапіс. - 1938. - № 4, 5.
 11. Дубровіч, А. “Пад звон дратоў сумуючы”. “Вясна ! І тысячы сугуччаў”: вершы / А. Дубровіч // Калоссе. - 1939. - № 2.
 12. Дубровіч, А. У краіне Леніна: (частушкі ) / А. Дубровіч // Вілейская праўда. - 1939. - 10 студз.
 13. Дубровіч, А. Хоць радасці сэрца не выліць славамі: верш / А. Дубровіч // Вілейская праўда. - 1939. - 3 студз.
 14. Дубровіч, А. Толькі сталінцаў пашлём. Пад мудрым законам: вершы / А. Дубровіч // Сялян. газета. - 1940. - 21 лют.
 15. Дубровіч, А. Мы. Крапіва. “Усхваляваныя напевы”. Зорны край. Калісь любві хмель вясняны. Кіну свае думы. “Пад звон дратоў сумуючы”: вершы / А. Дубровіч // Мы іх не забудзем. – Мінск, 1949.
 16. Дубровіч, А. Крапіва. Кіну свае думы: вершы / А. Дубровіч // Анталогія беларускай паэзіі: у 3т. Т.3. – Мінск, 1961.- С.44
 17. Дубровіч, А. Мы. “Усхваляваныя напевы”. Зорны край. Калісь любві хмель вясняны. Кіну свае думы. “Пад звон дратоў, сумуючы”: вершы / А. Дубровіч // Сцягі і паходні. – Мінск, 1965.
 18. Дубровіч, А. Мы. Крапіва. Зорны край. Кіну свае думы. “Пад звон дратоў, сумуючы” : вершы / А. Дубровіч // Крывёю сэрца. – Мінск, 1967.
 19. Дубровіч, А. Вершы / А. Дубровіч // Радзіме – радок і жыццё . – Мн.: Маст. літ, 1990. – С. 370-375
 20. Дубровіч, А. Мы : Верш / А. Дубровіч // Шлях Перамогі. - 1988. – 13 верасня
 21. Дубровіч, А. Вершы / А. Дубровіч // Ростані волі і заходне-беларускай паэзіі. – Мн.: Маст. літ, 1990. – С. 370-375
 22. Дубровіч, А. Мы. Зорны край : вершы / А. Дубровіч У кн. “Дзвіна: Віцебшчына літаратурная. – Мн. : Маст. літ., 1992 . – С. 262
 23. Дубровіч, А. Кіну свае думы жураўліным лётам... : Верш / А. Дубровіч // Веснік Глыбоччыны. - 1995. - № 49. - 23 чэрв. – С.2
 24. Дубровіч, А. Мы. Звёздный край : стихи / А. Дубровіч // Нёман. - 2004. - №3 . – С. 171 - 172

Літаратура аб жыцці і творчасці паэта

 1. Дубровіч Алесь //Энцыклапедыя гісторыі Беларусі у 6 т. Т.З. - Мінск.: БелЭН, 1996. - С.309.
 2. Дубровіч Алесь //Энцыклапедыя літаратуры i мастацтва у 5 т. Т.2. - Мінск.: БелСЭ, 1985. - С.372.
 3. Дубровіч Алесь //Беларуская Савецкая энцыклапедыя: у 13 т. Т.4. - Мінск.: БелСЭ, 1971. - С.306.
 4. Алесь Дубровіч //Памяць: Глыбоцкі раён. - Мінск, 1995. - С.161-162.
 5. Алесь Дубровіч //У кн.: "Мы ix не забудзем". - Мінск., 1949.
 6. Бельскі, М. Ён прыйшоў у сінязорны край: да 60-годдзя А.Дубровіча // ЛіМ.- 1966. – 8 ліп.
 7. Валатовіч, З. Алесь Дубровіч: бібліяграфічная даведка да 75-годдзя нараджэння // Полымя. – 1985. - № 12
 8. Велюгин, А. Песен полный подсумок // Во славу Родины. – 1964. – 15 июля
 9. Велюгин, А. Кровью сердца : Стихи белорусских поэтов, павших на Великой Отечественной войне // Неман. – 1985. - №5
 10. Волкаў, I. Паэт-змагар / І.Волкаў //Віц. рабочы. - 2000. - 3 чэрвеня
 11. Жорава, К. Яны ў нашых сэрцах //ЛіМ. – 1975. – 9 мая
 12. Жыгуноў, А. Вяртанне Алеся Дубровіча // Шлях перамогі.- 1988. - № 111. - 13 верас.
 13. Жыгуноў, А. Вяртанне Алеся Дубровіча //У кн. : Дзвіна: Віцебшчына літаратурная.- Мінск.: Маст. літ, 1992. - С.258-261.
 14. Дубровіч Алесь // Полымя. – 2004. – № 12. - С. 167 - 169
 15. Каласок з Глыбоцкай зямлі : [аб паэце Алесю Дубровічу, нар. у в. Каралевічы Глыбоцкага раёна ] // ЛіМ. – 2000. – 8 верасня.
 16. Канапель, А. Алесь Дубровіч // Народн. слова. – 1999. – 17 жн. – С. 5
 17. Каханоўскі, Г. Гімн змагання // Чырв. змена. – 1967. - 26 студзеня
 18. Мікуліч, М. Мы слова барацьбы пяём... // ЛіМ. – 2006. - № 34. – С. 7
 19. Палітычны працэс “Беларускай газеты” і “Асвы” // Наша воля. – 1936. – 12 красавіка
 20. Русецкий, А. Поэт-борец, поэт-романтк… // Народнае слова. – 2012. - № 130. – 13 лістапада. – С.6
 21. Салтук, А. І вершам і жыццём // Віцебскі рабочы. – 2005. – 22 студз. – С.4
 22. Семураў, Ф. Ён быў нашым земляком // Шлях перамогі 
 23. Собаль, В. Асвецім сэрцам шлях сябрам // Віц. рабочы. – 1995. – 9 снежня
 24. Сутула, Г. “Кіну свае думы жураўліным лётам...” // Нар. газета. – 1998. – 8 снежня. – С.2
 25. Таўлай, В. Алесь Дубровіч// У кн.: Мы іх не забудзем. - Мн., 1949 
 26. Таўлай, В. Дакументы. Успаміны. Артыкулы. - Мн.: Маст. літ., 1984 
 27. Хмара, С. Пяе беларускі маладняк // Шлях моладзі. – 1938. - № 20
 28. Чыгрын, С. Юнацкіх дзён лавіў акорд // Першацвет. – 1993. - № 11. - С. 97- 99
 29. Чамеза, М. Паэт-змагар // ЛіМ. – 1983.- 2 версня

Пошук па сайту

Версия для слабовидящих

 Глыбоцкі Дом рамёстваў.

sm

kulturaby

god adzinstva

sm full

glub rik

sb kk

dps 2020

nlbby1

vlib

vggazetaby

afgan

2018 03 26 00987

gogul

webland

uni

vit

Vitebskie vesti

 

Счетчик посещений

Сёння 0

Учора 31

За тыдзень 248

За месяц 1176

Усяго 65857

Перыяд:

2018-01-01 - 2021-10-24

Зарэгістравалася: 208