История Запрудской сельской библиотеки

2014 11 14

 

История библиотеки ведёт своё начало с 1955 года. В середине 50-х годов началась реорганизация (объединение) небольших колхозов, которые после Великой Отечественной войны были созданы почти в каждой деревне. Небольшие колхозы объединились в один «Новый путь» с центральной усадьбой в д. Запрудье.

01 1

Здание, где разместилась библиотека, клуб, контора колхоза, было перевезено из д. Сорики и поставлено на территории мастерских.

 

 

 

Специалиста библиотечного дела тогда еще не было, помещение было приспособленым. Существовало много недоработок в деятельности нового учреждения. Районная газета "Сцяг камунізма" (от 15 октября 1959 г. ) писала “Бібліятэка ў калгасе «Новы шлях» размешчана ў невялікай, адгарожанай ад глядзельнай залы дошкамі, гаспадарчай кладоўцы. Кнігі звалены без усялякага парадку. Зімой у памяшканні халодна, няма печы. Як жа працаваць у такіх умовах?». Но, невзирая на холод и тесноту, в библиотеку и клуб собирались не только дети и молодёжь, но и люди среднего и старшего возраста. Они читали книги, слушали радио, обсуждали важные политические события, смотрели фильмы, которые привозил киномеханик из районного центра. Все государственные праздники и заседания правления колхоза проходили в этом здании.

Первым библиотекарем и, одновременно, клубным работником была Стаховская (Альхимёнок) Зинаида Владимировна.

01"Работнікі бібліятэк нашага раёна, у тым ліку і я, у пачатку бягучага года, абавязаліся ў першым паўгоддзі давесці кнігу да кожнай калгаснай сям’і, а ў другім - дабіцца, каб кнігі чыталі ўсе пісьменныя жыхары сяла. Мэта дасягнута. Кніга ў хлебаробаў нашай арцелі стала пастаянным сябрам і першым дарадчыкам. Яе чытае зараз не толькі моладзь, але і пажылыя людзі. Нярэдка бывае і так, дастаўляю кнігі на дом і праводжу гучныя чытанні. Гэта дае станоўчыя вынікі. У вёсцы Запруддзе нашай арцелі ёсць калгасніца Яўгенія Сіманковіч. Раней яна і слухаць не хацела аб тым, што трэба чытаць кнігі. А зараз? Малюнак другі. Кніга для яе стала неабходнасцю. Мой абавязак — кожны тыдзень пабываць у яе дома ў вольны час, пачытаць тую або іншую кнігу. Палюбілі кнігу і прэстарэлыя хлебаробы Сямён Шпак са сваёй жонкай. Да іх паслуг таксама заўсёды новыя кнігі.

У нашым калгасе налічваецца 227 двароў. Кожны з іх ахоплены кнігай. Ёсць сем‘і, дзе кнігі чытаюць усе члены.

Хлебаробаў аддаленых брыгад, у прыватнасці, якія жывуць у вёсках Сорыкі, Дзмітраўшчына III, Запрудскія хутары абслугоўваю літаратурай на месцы. Там праводжу абмен выдачы. Бываю не радзей аднаго раза ў тыдзень. У час уборкі кнігу імкнуся даставіць туды, дзе больш людзей - на малацільныя такі. Безумоўна, падчас прыходзіцца і нялёгка, але разам з тым і радасна, што праца дае станоўчыя вынікі. Колькасць чытачоў павялічваецца з дня ў дзень. Зараз наведваюць бібліятэку 417 чытачоў. Гэта ў пераважнай большасці калгаснікі. За прайшоўшыя сем месяцаў зроблена 3 216 кнігавыдач. А пачытаць у нас ёсць што. Кніжны фонд налічвае 2 765 экзэмпляраў кніг. Сярод іх - мастацкая, палітычная, сельскагаспадарчая і другая літаратура.

Актыўным наведвальнікам бібліятэкі з'яўляецца калгасніца Леаніда Альхімёнак. Летась яна скончыла 10 класаў. Зараз працуе ў калгасе. За незразумелым пытаннем у сельскай гаспадарцы даяўчына заўсёды звяртаецца да кнігі! Леаніда працуе ў паляводстве, з‘яўляецца членам кукурузаводчага звяна. А таму яна заўсёды цікавіцца сельскагаспадарчай літаратурай. Многа чытае кніг аб вырошчванні высокіх ураджаяў кукурузы і г. д. У яе картцы 48 кнігавыдач. Любіць кнігу і калгасны механізатар Фёдар Шубнік. Не бывае таго тыдня, каб ён не наведаў бібліятэку. Ён цікавіцца мастацкай літаратурай, а таксама многа чытае кніг на другія тэмы.

За дзень у сярэднім у мяне бывае не менш 15—20 і нават болыш кнігавыдач. Асабліва многалюдна ў бібліятэцы ў перадвыхадныя і выхадныя дні. Апрача кніг бібліятэка палагае вялікай колькасцю часопісаў, газет. Усе яны да паслуг хлебаробаў."  З. СТАХОЎСКАЯ, загадчыца Запрудскім сельскім клубам. //  Сцяг камунізма.- 1959.- 15 жніўня.

Позже Стаховская З.В. перешла работать в бухгалтерию колхоза.

9Новым работником библотеки стала Коржанович Лариса, уроженка Докшицкого района. Среди населения она проводила общественно-политические беседы, обзоры книг и периодических изданий, читательские конференции. Была основным агитатором и пропагандистом в колхозе. Выпускала стенгазету, где помещались материалы о жизни колхоза, были и критические статьи, в которых высмеивались недобросовестные работники. Занималась Лариса и клубной работой. Организовывала тематические вечера, концерты, лекции. Налажена была и художественная самодеятельность, в которой участвовало много молодёжи. Часто выезжали в соседние колхозы с концертами.

Послевоенная жизнь в сельской местности потихоньку налаживалась. Начали строиться новые дома, создаваться новые улицы не только в центре колхоза, но и в соседних деревнях. 

01 2

 13 марта 1965 г. колхоз сдал в эксплуатацию новое здание Запрудского сельского клуба. Большое помещение нового здания клуба уже могло вместить достаточное количество посетителей. В клубе проходили не только концерты, тематические вечера, но и колхозные собрания, сходы, выборные компания. Здание отапливалось 8-ю печками. Одна из небольших комнат в доме культуры была отведена под библиотеку. 

В 1968 г. в библиотеку пришёл новый работник --  Симанкович Елена Антоновна.

Simankovich E.A. 2Родилась Елена Антоновна (1941 - 2010 г.г.) в д. Воробъи. В 1949 г. пошла в первый класс Папковской начальной школы. В 1957 г. закончила 8 кл. Залесской СШ. Уехав в Оршу, через пять лет вернулась на родину, два года отработала полеводом в колхозе. В 1968 г. была принята библиотекарем Запрудской сельской библиотеки.

Елену Антоновну знали все жители. Обслуживала жителей 6 деревень, из которых более 300 были читателями библиотеки. Она стремилась донести книгу до каждого жителя зоны обслуживания, организуя пункты выдачи, подворные обходы, книгоношество.  Большую работу проводила с детьми. На заседаниях детского клуба “Малышок” (для учащихся младших классов) знакомила юных читателей с новой литературой, обсуждали прочиатанное, проводила литературные конкурсы. Вместе с учителями готовила утренники, тематические обзоры и беседы. 

01 3Как участница фольклорного коллектива “Прасніца”, который долгое время работал при сельском клубе под руководством Николая Селезня, принимала активное участие в возрождении народных традиций и обрядов края, песенного фальклора.

Неоднократно участвовала в выборных компаниях районного уровня, являлась секретарём, членом общественных комиссий. Выполняла поручения сельского Совета. 

В августе 1996 г. ушла на пенсию, пароработав 28 лет в сфере культуры. 

Simankovich E.AЕлена Антоновна вместе с мужем вырастила троих детей: двух сыновей и дочь.

 

 

 

 

На смену Симанкович Е.А. пришёл молодой специалист  -- Шабан Людмила Петровна. Закончив Могилёвский библиотечный техникум, она была направлена в Глубокский район по распределению. Шабан Л. П. проработала в библиотеке чуть больше года. В сентябре 1997 г. уволена по собственному желанию в связи с переменой места жительства. 

Balahonova T. 01 4С 15 сентября 1997 г. библиотекарем Запрудской сельской библиотеки была принята Балахонова Тамара Григорьевна. Уроженка д. Голубичи Глубокского района, она закончила Могилёвский библиотечный техникум, работала библиотекарем в Пружанском районе Брестской области.

В зону ослуживания библиотеки входило четыре деревни - Запрудье, Загорье, Верабьи, Сорик. В них проживало 460 человек. Из них 219 были читателями. Тамара Григорьевна проработала в Запрудской библиотеке почти 7 лет.

Подвижная, боевая, сама много читала и активно рекламировала книгу. Была надёжным помощником в проведении культурно-массовых мероприятий Запрудского клуба. Уйдя в декретный отпуск, переехала в родную деревню.  

 

Zheltkevich A. 301 6На её месте с марта 2004 г. начала работать Желткевич Анжела Васильевна. Новый работник провёл косметический ремонт помещения, переоформил книжные выставки и значительно изменил помещение библиотеки. Через два года, Желткевич А.В. ушла в декретный отпуск, а затем перешла на работу в Запрудский Дом культуры.  

 

 

  

 

 

Alhimovich I. 01 5Заменившая её с 18.06.2006 г.  Альхимович Ирина Олеговна, до этого работала в Бабичёвском Доме культуры, была знакома с работой библиотеки. Уделяла внимание новинкам литературы, занималась популяризацией краеведческих материалов. 

 

  

 

 

 

 

Otvalko S.A.2Значительно оживилась массовая работа в Запрудской сельской библиотеке с приходом Отвалко Светланы Анатольевны. Педагог по образованию, она быстро наладила тесные связи со школой, со взрослым населением. Увеличилось количество посетителей. Светлана Анатольевна часто проводила разнообразные мероприятия для детей, ежемесячно посещала жителей отдалённых деревень, взрослое население д. Запрудье. Дети с удовольствием посещили библиотеку и все проводимые библиотекарем мероприятия.

Для младших читачелей Светлана Анатольевна проводила громкие чтения, конкурсы, экологические калейдоскопы, этические уроки. Дети среднего и старшего возраста посещали уроки здоровья и психологии, часы рассуждений, литературные ринги. Часто организовывала разнообразные акции – хороших дел, бережливости. Взрослые читатели приглашались на презентации книг, краеведческие и поэтические часы, обзоры новинок литературы, пресс-обзоры.

 

 

Otvalko S.A. 1

Оформлялись актуальные, интересные выставки, оригинальные уголки. Были переоформлены все тематические папки.

 

 

 

 

 

01 28

Светлана Анатольевна организовала постоянно действующую выставку детских рисунков. Темы выставки менялись: поры года, 8 Марта, День семьи, Новый год... Дети с большим желанием рисовали и демонстрировали своё творчество. В связи с реорганизацией культурных учреждений в конце 2014 г. Отвалко С.А.  была переведана в Глубокскую детскую библиотеку. 

 

 

Miheeva E.I.а

Запрудскую библиотеку приняла Михеева Елена Ивановна, бывшая заведующая Лучайской библиотеки-клуба. Закрытие соседней библиотеки увеличило зону обслуживания Запрудской библиотеки. Елена Ивановна не оставила без книги бывших читателей Лучайки. Обмен литературы осуществляется еженедельно на территории складов или на дому у Михайловской Фаины Кириловны.

    

01 1301 14Частые гости библиотеки – воспитанники Запрудского детского сада. Они очень любят посещать библиотеку, слушать рассказы библиотекаря о книгах, стремятся самостоятельно выбирать литературу. 

Для детей в библиотеке оформляются тематические и сезонные выставки, по энергосбережению, на военную, бытовую и сказочную тематики. Проводятся викторины, калейдоскопы загадок, поэтические минутки и др.

01 31Михеенкова Е.И. продолжает традиции своего предшественника. По прежнему стеллажи украшены детскими рисунками. С годами меняются имена участников данной выставки, но интерес к рисункам не уменьшается.

 

 

 

 

 

 

 

 01 701 10В зоне обслуживания Запрудской сельской библиотеки числится д. Сосновка, Лаських и Насыри. Читающих жителей этих деревень обслуживать книгой помогают социальные работники – Король Светлана Александровна и Тихонова Нина Владимировна

Залеский пункт выдачи литературы

В д. Залесье так же работает пункт выдачи. Расположен он здании, где в 70-х годах прошлого столетия когда-то уже находилась Залеская сельская библиотека.

История  Залеской сельской библиотеки печальна. Расположенная первоначально в обычном сельском доме, она была переведена в здание бывшего магазина.

444444444444444Онако, оно пришло в аварийное состояние, в нём были отключены отопление и свет. Условий для полноценного обслуживания населения не стало. В тяжёлое перестроечное время денег ни в отделе культуры, ни в сельском Совете для проведения ремонта не было и Залескую библиотеку реорганизовали в пункт выдачи литературы Лучайской библиотеки.  

В 2006 г. Елена Ивановна вернула пункт выдачи в старое здание. Местная молодёжь помогла ей в проведении косметического ремонта в здании, в перевозе книжного фонда. В результате одном помещении разместились книги, в другом - место для проведения мероприятий. 

5555555555555511111111133333333333332222222222201 1189998

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме этого, каждую пятницу библиотекарь обслуживает читателей в Залесской средней школе, которая сталась единственной школой  в зоне обслуживания Запрудской библиотеки после закрытия Копыльшчинской, Лучайской и Запрудской базовых школ.  

На 2020 год Запрудская сельская библиотека обслуживает 8 населённых пунктов:

  1. Бушики – расстояние 4 км.
  2. Воробьи – 0,3 км.
  3. Загорье – 0,5 км.
  4. Залесье – 6 км.
  5. Запрудье – 0 км.
  6. Лучайка – 11 км.
  7. Сорики – 2 км.
  8. Петровские – 6 км.

В этих деревнях проживает 471 человек (на 1.01. 2020 г.), из них 50 детей,  137 пенсионеров5 многодетных семей, в которых воспитывается 16 детей.

Библиотекой пользуется 294 человекаФонд библиотеки составляет 9 025 экз. печатной продукции.

 16.03.20, Михеева Е.И., библиотекарь Запрудской сельской библиотеки.

 

 

Пошук па сайту

Russian Belarusian Chinese (Traditional) English French German Italian Spanish
Версия для слабовидящих

sm

kulturaby

2024 gk

80 god vuzvalennya Belarusi

forum 2024

bazar 2024g

mchs

01

glub rik

02

nlbby1

vlib

vggazetaby

afgan

uni

vit

Vitebskie vesti

pomogut.by

scyag gerb

qr

 

Счетчик посещений

Сёння 2

Учора 360

За тыдзень 841

За месяц 4209

Усяго 140370

Перыяд:

2018-01-01 - 2024-04-25

Зарэгістравалася: 283