:

Бібліяграфічны спіс краязнаўчых і літаратурных выданняў аб Глыбокім і Глыбоцкім раёне

2 5 01

 1. Гедэманн, О. Глыбокае [Тэкст] . – Вільня, 1935. – 59 с., іл. // Hedemann О. Glebokie (szkicdzielow).– Wilno, 1935.– 59 с.
 2. Марелоўскі М. Палац Пілсудскіх у Мосары [Тэкст] / Мар'ян Марелоўскі.- Кракаў, 1927 с.- 36 с., іл. .(на польскай мове) Morelowski Marjah PALAC PILSUDSKIH w Mosare.- Krakow 1927. - 36 s.
 3. Жарунове, М. и Я. Глыбокое [Текст]: история и памятник / Малгожата и Ян Жарунове.– Издательство «История профутуро», Варшавское издательство «Гриф».– Варшава, 1992. – (Библиотечка «Кресова»). – [Перевёл с польского языка протоиерей Серафим Гоголушко, 1993 г. ] // Zarynove M. i J. Glebokie: historia i zabytki.
 4. Тариков О.А. Зарницы в глубинах озёр. – Мн.: Полымя, 1993. – 151 с., іл.– [По родному краю] 

 5. Памяць [Текст]: гісторыка–дакументальная хроніка Глыбоцкага раёна / Беларус. энцыкл. : Б.І.Сачанка (гал.рэд.) і інш.; Маст. А.М.Хількевіч. – Мн.: БелЭн, 1995.– 454 с., іл.

 6. Рывкин М., Шульман А. Три имени одного человека: о гетто в г. Глубокое // Рывкин М.. Шульман А. Породненные войной.- Витебск, 1997.- С. 21
 7. Скрабатун, Ул. Глыбокае на старых паштоўках [Текст] / Уладзімер Скрабатун.– Менск–Глыбокае: БГАКЦ, 1998.– 136 с., фота. – (Наклад 720 асобнікаў)
 8. Брэхун, Л.Р. Мосар Глыбоцкі ў мінулым і ўчора [Текст] / Л.Р.Брэхун. – Глыбокае. – 2007
 9. Шарыпкін, Р. Гісторыя Залескай школы [Текст] / Рыгор Шарыпкін. - Глыбокае.- 2007.- 72 с. – (Наклад 50 асобнікаў)
 10. Живица, В., Стельмах, Е. Глубокские вершины [Текст] / Василь Живица, Елена Стельмах.– Мн.: Энциклопедикс, 2009. – 208 с., 8 с. ил..– (Наклад 100 асобнікаў)
 11. Глыбоччына: ад старажытнасці да сучаснасці [Тэкст]:  / рэдкал. : Т.У.Бялова [і інш.].– Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя П.Броўкі, 2009. – 735 с., іл.- (Наклад 2000 асобнікаў)
 12. Послевоенное развитие Глубокского района: 1944–1950гг. [Текст]: документы и материалы / сост. Н.А.Боровик [и др.].– Минск: Медисонт, 2010.– 424 с. [4] л. ил.– С.15.
 13. Сауліч,Ул. Антэі Прыдзвіння [Текст]: нарысы / Уладзімір Сауліч.– Мн., Парадокс, – 272 с., іл.
 14. Соболевский, А. Глубокое. Очерки истории / Соболевский Александр.– Мн.:Медисонт.-(Наклад 500 асобнікаў)
 15. Послевоенное восстановление системы народного образования в Браславском, Докшицком, Глубокском, Миорском, Поставском, Шарковщинском районах (1944-1950 гг.) [Текст]: Сборник документов. – Минск : Медисонт, 2012. – 48 с.
 16. Там дзе возера Глыбокае [Текст]: Глыбоччына літаратурная : проза, драматургія, публіцыстыка.- Мн.: Маст. літ., 2012. – 414 с., 8 [л.] іл. – [Беларусь літаратурная]
 17. Глыбокае : повязь часоў : Фотаальбом. – Мн. : ЛіМ, 2012. - 87 с., іл. (Наклад 1000 асобнікаў)
 18. Гедэманн, О. Глыбокае [Тэкст]: гістарычны нарыс / Отан Гедэман ; пераклад з польск. мовы Міхала Гіля. – Глыбокае – Паставы : Прэфект–Інфо, 2012. – 60 с., іл.
 19. Край мой Глубокский / фото А.В.Адедежи [и др.]. – Минск : Издательский дом “Звязда”, 2013. – 24 с.
 20. Глыбоччына. Ілюстраваны летапіс краю.The land Glybokae / Illustrated Cronicle. – Мн.: БЕЛТА, 2014. – 152 с, іл.
 21. Глыбоччына. Зямля любімая навечна, дзе Доўгае і Беразвечча / аўт. тэксту У.І.Бацкалевіч ; фота К.Л.Дробава, А.П.Дробава, А.В.Адэдэжы, М.М.Бегунковай ; маст. В.Г. Паўлавец. Мінск : Літаратура і Мастацтва, 2012 .– 168 с. (Наклад 1000 асобнікаў)
 22. Глыбоччыны духоўнасці глыбіні [Текст]: народная духоўная культура Глыбоцкага раёна / Пад агульн. рэдакцыяй В.С.Новак. – Мн. БЕЛТА, 2014.– 393 с. – (Наклад 500 асобнікаў)
 23. Святкуе Мосар юбілей – Красуйся, слаўся і квітней [Текст] : краязн. зборнік. Складальнік і літ. рэдактар Г.Сутула. Рэдактар Т.Шылёнак. – Глыбокае, 2014. – 102 с., іл.
 24. Туристический атлас Глубоччины / составитель Е.М.Дмитриева . – Глубокое, 2014.- 25 с. ил.
 25. Культурно-просветительская работа на территории западного  региона Витебщины (1944-1950 гг.) [Текст]: док. и материалы / сост. : Н.А.Боровик, И.О.Грак, Л.П.Поляк. – Мн.: Колорград, 2016.- 302 с. (16 л.) ил.
 26. ГЛУБОКОЕ: Память о еврейском местечке [Текст] / Отв. ред. И.Копчёнова.– Москва, 2017.– 375 с., ил.
 27. Воранаў, В. Дударская Глыбоччына [Текст]: / Віталь Воранаў.–  Глыбокае, 2017.– 76 с., іл.
 28. Афганистан - героизм. Афганистан - боль. Афганистан - память [Текст] : Воины интернационалисты Глубокского района.- Глубокое, Глубокская ЦБС, 2019.- 132 с.
 29. Паазер'е: рэгіянальны часопіс.- 2019.- №1.- [Текст]: [Воранаў В. Дуды глыбоцкага краю; Івашчонак А. Народныя прыкметы і забабоны Глыбоччыны;  Скрабатун Ул. Шпіён, які не стаў героем (М.Дзмітрыеў); Шарыпкін Р. Янка Пачопка; Лупач З. Як адна знаходка разбурыла мясцовы гістарычны міф (в. Завараты)]
 30. Паазер'е: рэгіянальны часопіс.- 2019.- №2.- [Текст]: [Баляслаў Нікадзімавіч Лапыр; Б. Лапыр Земляробства Дзісненшчыны]
 31. Паазер'е: рэгіянальны часопіс.- 2019.- №3.- [Текст]: [Воранаў В. Ты багіня Паазер'я - беларуская дуда; Плавінскі Г. Члавек, які жыве некалькі стагоддзяў (Язэп Корсак); Шыталь К. Узгадка пра Глыбокае ў 1414 годзе аказалася памылкай гісторыка]

Voranay V . Dudarsraya GlybochchynaKulturno prosvetitelskaya rabota v zapadnom regione VitebzhchinyGlubokoe Pamyat o evreyskom mestechkeTuristicheski atlas Glubochchiny

 

201260 с. 11992. 14 с. іл1995. 4541998 ScanImage001 6520072007. 722009. 2082009. 7352010. 4242012. 1312012. 482012. 4142013. 242014. 1522014 121212122014. 102

 

Пошук па сайту

Версия для слабовидящих
:

75let 2019

80 let vit

2018 03 26 00987

sm

kulturaby

pravoby2

glub rik

pravoby

nlbby1

vlib

vggazetaby

afgan

gogul

webland

uni

vit

 

Счетчик посещений

Сёння 69

Учора 98

За тыдзень 167

За месяц 1888

Усяго 38723

Перыяд:

2018-01-01 - 2020-02-25

Зарэгістравалася: 165